Realizacja: rok akademicki 2019/2020

Ekonomia, studia stacjonarne I stopnia

III rok, semestr 5

Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa: wykład (pdf, html), ćwiczenia (pdf, html)

Międzynarodowe stosunki gospodarcze: wykład (pdf, html), ćwiczenia (pdf, html)
Profesjonalizacja zastosowań informatyki - laboratoria (pdf, html)
Rachunkowość zarządcza: wykład (pdf, html), ćwiczenia (pdf, html)

Przedmioty do wyboru

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa - konwersatorium (pdf, html)
Biznesplan - konwersatorium (pdf, html)

Finanse lokalne - konwersatorium (pdf, html)
Gospodarka globalna - wykład (pdf, html)
Konkurencyjność we współczesnej gospodarce - konwersatorium (pdf, html)
Podatki w przedsiębiorstwie - konwersatorium (pdf, html)
Seminarium - do wyboru (semestr 5 i 6) (pdf, html)

Współczesne trendy w marketingu - konwersatorium (pdf, html)

III rok, semestr 6

Polityka regionalna - wykład (pdf, html)

Polityka społeczna - wykład (pdf, html)
System podatkowy w Polsce - wykład (pdf, html)

Przedmioty do wyboru

Badania i analizy rynkowe - laboratorium (pdf, html)
Biznes międzynarodowy - laboratorium (pdf, html)

Działalność biznesowa w praktyce - konwersatorium (pdf, html)

Ekonomista na rynku pracy - konwersatorium (pdf, html)
Finanse międzynarodowe - konwersatorium (pdf, html)

Finansowe aspekty działalności przedsiębiorstw - laboratorium (pdf, html)

Formy ewidencji podatkowej - laboratorium (pdf, html)
Procesy integracyjne - konwersatorium (pdf, html)
Przygotowanie pracy dyplomowej - seminarium (pdf, html)

Teorie makroekonomiczne - konwersatorium (pdf, html)
Współczesne problemy sfery finansowej - konwersatorium (pdf, html)
Współczesne systemy rachunku kosztów - konwersatorium (pdf, html)

Autor: Zdzisław Błasiak
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2019, godz. 23:45 - Zdzisław Błasiak