Realizacja: rok akademicki 2019/2020

Ekonomia, studia stacjonarne I stopnia

II rok, semestr 3

Ekonomia integracji europejskiej - wykład (pdf, html)

Instytucje i rynki finansowe: wykład (pdf, html), ćwiczenia (pdf, html)

Podstawy bankowości - wykład (pdf, html)

Podstawy makroekonomii: wykład (pdf, html), ćwiczenia (pdf, html)

Podstawy rachunkowości: wykład (pdf, html), ćwiczenia (pdf, html)
Statystyka opisowa: wykład (pdf, html), laboratoria (pdf, html)
Przedmioty do wyboru

Corporate social responsibility - wykład (pdf, html)
Gospodarowanie kapitałem ludzkim - wykład (pdf, html)
Podstawy marketingu - wykład (pdf, html)

Proseminarium - nauki ekonomiczne: wybrana grupa (semestr 3 i 4) (pdf, html)

Samorząd terytorialny - wykład (pdf, html)
Wstęp do handlu międzynarodowego - wykład (pdf, html)

II rok, semestr 4

Finanse publiczne: wykład (pdf, html), ćwiczenia (pdf, html)

Matematyka finansowa: wykład (pdf, html), ćwiczenia (pdf, html)

Podstawy ekonometrii: wykład (pdf, html), ćwiczenia (pdf, html)

Polityka gospodarcza - wykład (pdf, html)
Przedsiębiorczość w otoczeniu międzynarodowym - wykład (pdf, html)
Rachunkowość finansowa: wykład (pdf, html), laboratoria (pdf, html)
Przedmioty do wyboru

Efektywność projektów inwestycyjnych - wykład (pdf, html)
Handel międzynarodowy w teorii i praktyce - wykład (pdf, html)
Teoria organizacji i zarządzania - wykład (pdf, html)
Teoria rozwoju lokalnego i regionalnego - wykład (pdf, html)

 

Ekonomia, studia stacjonarne II stopnia

II rok, semestr 3

Analiza makroekonomiczna: wykład (pdf, html), ćwiczenia (pdf, html)

Ekonomia międzynarodowa - wykład (pdf, html)
Prognozowanie zjawisk ekonomicznych - laboratoria (pdf, html)

Przedmioty do wyboru

Analiza strategiczna przedsiębiorstw - konwersatorium (pdf, html)
Controlling i budżetowanie - konwersatorium (pdf, html)

Seminarium - do wyboru (semestr 3-4) (pdf, html)

Specjalność: Analityka gospodarcza i doradztwo finansowe

Ocena efektywności zarządzania nadwyżkami finansowymi - laboratorium (pdf, html)

Systemowe uwarunkowania doradztwa finansowego - wykład (pdf, html)

Wprowadzenie do prawa finansowego - wykład (pdf, html)

Wycena instrumentów dłużnych - laboratorium (pdf, html)

Wycena przedsiębiorstw i analiza fundamentalna - wykład (pdf, html), ćwiczenia (pdf, html)

Specjalność: Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw

Podatki w przedsiębiorstwie - wykład (pdf, html)
Projektowanie systemu rachunkowości - laboratorium (pdf, html)

Rachunek kosztów - wykład (pdf, html)
Rachunkowość komputerowa Igr. - laboratoria (pdf, html)

Współczesne systemy rachunku kosztów - laboratorium (pdf, html)

Źródła finansowania działalności gospodarczej - wykład (pdf, html)

II rok, semestr 4

Przedmioty do wyboru

Negocjacje w biznesie - konwersatorium (pdf, html)
Przygotowanie pracy dyplomowej - seminarium (pdf, html)

Współczesne problemy ekonomii - konwersatorium (pdf, html)

Specjalność: Analityka gospodarcza i doradztwo finansowe

Analiza wybranych indeksów giełd finansowych - laboratorium (pdf, html)

Teoria inwestowania - laboratorium (pdf, html)

Specjalność: Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw

Analiza sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa - laboratoria (pdf, html)
Rachunkowość jednostki oświatowej - laboratorium (pdf, html)
Rachunkowość komputerowa IIgr. - laboratoria (pdf, html)

Rachunkowość podatkowa i ewidencje podatkowe - laboratorium (pdf, html)

Autor: Zdzisław Błasiak
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2019, godz. 22:36 - Zdzisław Błasiak