Wydział Nauk Społecznych
Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok akademicki  2019/2020


Rok I - Semestr 1

Lp. Przedmiot Punkty L.godz. Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1 Procesy poznawcze: percepcja i uwaga E/7 30 dr Agnieszka Fudali-Czyż
2 Biblia - istota i rola w kulturze E/2 30 dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL
3 Logika E/2 15 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
4 Biologiczne podstawy zachowania E/8 30 dr Paweł Stróżak
5 Podstawy psychologii i historii myśli psychologicznej E/8 30 dr Andrzej Januszewski
6 Przedsiębiorczość Z/2 30 dr Małgorzata Torój

Rok I - Semestr 2

Lp. Przedmiot Punkty L.godz. Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1 Emocje i motywacje E/5 30 dr Małgorzata Torój
2 Psychologia różnic indywidualnych E/5 30 prof. dr hab. Andrzej Sękowski
3 Procesy poznawcze: uczenie się, pamięć, myślenie i decyzje E/4 30 dr Paweł Fortuna
4 Historia filozofii E/3 45 dr Maksymilian Roszyk
5 Metodologia psychologii E/3 30 dr Tomasz Korulczyk
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
1 Kierunki współczesnej psychologii E/6 30 dr Justyna Iskra
2 Psychologia rozwoju człowieka w biegu życia E/3 30 dr hab. Ewa Rzechowska, prof. KUL
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
1 Podstawy psychologii biznesu E/4 30 dr Tomasz Korulczyk
2 Psychologia rozwoju człowieka E/3 30 dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
3 Podstawy multimediów Z/2 30 dr Aneta Przepiórka

Rok II - Semestr 3

Lp. Przedmiot Punkty L.godz. Prowadzący
Blok wykładów ogólnych
1 Diagnoza psychologiczna (wykład) E/3 30 dr Tomasz Jankowski
2 Osobowość (wykład) E/3 30 prof. dr hab. Piotr Oleś
3 Psychologia społeczna (wykład) E/2 30 dr hab. Jacek Śliwak
4 Etyka (wykład) E/2 30 dr Wojciech Lewandowski
5 Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład) E/2 30 dr Katarzyna Lenart-Kłoś
Ćwiczenia obowiązkowe (blok podstawowy)
1 Psychologia społeczna (ćwiczenia) Z/2 30 dr Michał Wiechetek
2 Osobowość: warsztat praktycznych zastosowań teorii w interpretacji zachowania (ćwiczenia) Z/2 30 dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
3 Diagnoza psychologiczna (ćwiczenia) Z/2 30 Ks. dr Paweł Brudek
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Wykłady
1 Psychologia Internetu (wykład) E/2 15 dr Paweł Kot
2 Psychologia jakości życia: aspekty teoretyczne i aplikacyjne (wykład) E/5 30 Ks. dr Paweł Brudek
3 Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży (wykład) E/2 15 dr Monika Dacka
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Ćwiczenia
1 Psychologia Internetu (ćwiczenia) Z/1 15 dr Paweł Kot
2 Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży (ćwiczenia) Z/1 15 dr Monika Dacka
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Wykłady
1 Psychologia pracy i zarządzania (wykład) E/4 30 dr Jacek Sobek
2 Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (wykład) E/3 30 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Ćwiczenia
1 Psychologia pracy i zarządzania (ćwiczenia) Z/2 30 dr Jacek Sobek
2 Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (ćwiczenia) Z/2 30 dr Dominika Zarosińska

Rok II - Semestr 4

Lp. Przedmiot Punkty L.godz. Prowadzący
Blok wykładów ogólnych
1 Diagnostyka inteligencji (wykład) E/3 30 dr Ewa Sokołowska
2 Statystyka opisowa (wykład) E/4 15 dr Agnieszka Fudali-Czyż
3 Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (wykład) E/1 15 dr Andrzej Januszewski
Ćwiczenia obowiązkowe (blok podstawowy)
1 Statystyka opisowa (ćwiczenia) Z/1 15 dr Emilia Zabielska-Mendyk
2 Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (ćwiczenia) Z/1 15 dr Andrzej Januszewski
3 Diagnostyka inteligencji (laboratorium) Z/2 30 dr Ewa Sokołowska
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Wykłady
1 Psychologia rodziny (wykład) E/3 30 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
2 Psychologia rozwojowa człowieka dorosłego (wykład) E/2 15 dr Monika Dacka
3 Psychologia uzależnień (wykład) E/2 30 dr Joanna Chwaszcz
4 Psychologia zdrowia (w tym biofeedback) (wykład) E/2 15 dr hab. Agnieszka Kulik
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Ćwiczenia
1 Psychologia uzależnień (ćwiczenia) Z/2 30 dr Joanna Chwaszcz
2 Psychologia zdrowia (w tym biofeedback) (ćwiczenia) Z/1 15 mgr Ewelina Frańczyk
3 Psychologia rodziny (ćwiczenia) Z/2 30 dr Dominika Zarosińska
4 Psychologia rozwojowa człowieka dorosłego (ćwiczenia) Z/1 15 dr Monika Dacka
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Wykłady
1 Psychologia zdrowia w środowisku pracy (wykład) E/5 30 dr hab. Agnieszka Kulik
2 Zarządzanie personelem (wykład) E/6 30 Brak obsady
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Ćwiczenia
1 Psychologia zdrowia w środowisku pracy (ćwiczenia) Z/2 30 mgr Natalia Kajka
2 Zarządzanie personelem (ćwiczenia) Z/2 30 mgr Joanna Mierzwińska

Rok III - Semestr 5

Lp. Przedmiot Punkty L.godz. Prowadzący
Blok wykładów ogólnych
1 Psychologia kliniczna i psychopatologia dorosłych (wykład) E/3 30 prof. dr hab. Stanisława Steuden
2 Psychologia kliniczna i psychopatologia wieku rozwojowego (wykład) E/2 15 dr Małgorzata Łysiak
3 Metody statystyczne (wykład) E/3 30 dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL
4 Psychologia wpływu społecznego (wykład) E/1 15 dr Michał Wiechetek
Ćwiczenia obowiązkowe (blok podstawowy)
1 Metody statystyczne (ćwiczenia) Z/2 30 dr Emilia Zabielska-Mendyk
2 Psychologia wpływu społecznego (ćwiczenia) Z/1 15 dr Michał Wiechetek
3 Psychologia kliniczna i psychopatologia dorosłych (ćwiczenia) Z/2 30 dr Małgorzata Łysiak
4 Psychologia kliniczna i psychopatologia wieku rozwojowego (ćwiczenia) Z/1 15 dr Ewa Sokołowska
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Wykłady
1 Psychologia wychowania i nauczania (wykład) E/1 30 dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
2 Wprowadzenie do psychologii przemysłowej (wykład) E/1 15 dr Tomasz Korulczyk
3 Patologie społeczne (wykład) E/1 30 dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Ćwiczenia
1 Wprowadzenie do psychologii przemysłowej (ćwiczenia) Z/1 15 mgr Kamil Chibowski
2 Patologie społeczne (ćwiczenia) Z/2 30 dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
3 Psychologia wychowania i nauczania (ćwiczenia) Z/2 30 dr Dominika Zarosińska
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 1: Psychologia kliniczna i osobowości
Wykład
1 Samoregulacja w aktywności człowieka (wykład) E/2 30 dr Tomasz Jankowski
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 1: Psychologia kliniczna i osobowości
Konwersatorium
1 Diagnostyka parcjalnych deficytów rozwojowych (konwersatorium) Z/2 30 dr Elżbieta Januszewska
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 2: Psychologia edukacji i komunikacji
Konwersatorium
1 Emisja głosu (CE) (konwersatorium) Z/2 30 dr hab. Agata Seweryn, prof. KUL
2 Metodyka (CE) (konwersatorium) Z/2 30 dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 3: Zdrowie, psychoprofilaktyka i psychoterapia
Wykład
1 Promocja zdrowia (wykład) E/2 30 dr hab. Agnieszka Kulik
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 3: Zdrowie, psychoprofilaktyka i psychoterapia
Konwersatorium
1 Budowanie programów profilaktycznych (konwersatorium) Z/2 30 mgr Patrycja Wośko
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 4: Psychologia społeczna i kulturowa
Wykład
1 Psychologia twórczości (wykład) E/2 30 dr Barbara Cichy-Jasiocha
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 4: Psychologia społeczna i kulturowa
Konwersatorium
1 Społeczne aspekty biegu życia ludzkiego (konwersatorium) Z/2 30 mgr Bogumiła Krawiec
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 5: Psychologia Jakości życia
Wykład
1 Koncepcje optymalnego funkcjonowania (wykład) E/2 30 dr Katarzyna Czubak
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 5: Psychologia Jakości życia
Konwersatorium
1 Psychologia pozytywna (konwersatorium) Z/2 30 dr Emilia Mielniczuk
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Warsztat metodologiczny
1 Metodologia badań w psychologii klinicznej (warsztaty) Z/3 30 dr Dorota Kuncewicz
2 Metodologia badań w psychologii osobowości (warsztaty) Z/3 30 dr Katarzyna Czubak
3 Metodologia badań w psychologii pracy i organizacji (warsztaty) Z/3 30 dr Tomasz Korulczyk
4 Metodologia badań w psychologii społecznej (warsztaty) Z/3 30 dr Rafał Bartczuk
5 Metodologia badań w psychologii wychowawczej i rodziny (warsztaty) Z/3 30 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
6 Metodologia badań w psychologii zdrowia i psychoterapii (warsztaty) Z/3 30 mgr Natalia Kajka
7 Metodologia badań w rozwoju człowieka w cyklu życia (warsztaty) Z/3 30 dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
8 Metodologia badań w społecznej psychologii osobowości (warsztaty) Z/3 30 dr Emilia Mielniczuk
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Wykłady
1 Przejawy patologii społecznej w miejscu pracy (wykład) E/2 30 dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
2 Psychologia twórczości i innowacyjności w biznesie (wykład) E/2 30 dr Martyna Płudowska
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Ćwiczenia
1 Przejawy patologii społecznej w miejscu pracy (ćwiczenia) Z/2 30 mgr Patrycja Wośko
2 Psychologia twórczości i innowacyjności w biznesie (ćwiczenia) Z/2 30 mgr Izabela Woszczyńska
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 1: Marketing i reklama
Wykład
1 Psychologia marketingu (wykład) E/2 30 dr Paweł Fortuna
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 1: Marketing i reklama
Konwersatorium
1 Ilościowe metody badań marketingowych (konwersatorium) Z/2 30 dr Wiktor Razmus
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 2: Organizacja i zarządzanie
Konwersatorium
1 Psychologia procesu szkoleniowego (konwersatorium) Z/2 30 dr Jacek Sobek
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 2: Organizacja i zarządzanie
Trening
1 Trening interpersonalny (trening) Z/2 30 dr Krzysztof Ciepliński
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 3: Podmiotowe uwarunkowania aktywności ludzkiej
Wykład
1 Psychologia perspektywy czasowej i zarządzania przez cele w organizacjach (wykład) E/2 30 dr Paweł Kot
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 3: Podmiotowe uwarunkowania aktywności ludzkiej
Konwersatorium
1 Metody wzmacniania zasobów zdrowotnych w środowisku pracy (konwersatorium) Z/2 30 dr Agata Poręba-Chabros
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 4: Mediacje w biznesie
Wykład
1 Zarządzanie poprzez wartości w biznesie (wykład) E/2 30 prof. dr hab. Marek Pawlak
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 4: Mediacje w biznesie
Konwersatorium
1 Geneza i rozwój celów, planów i decyzji w biznesie (konwersatorium) Z/2 30 mgr Bogumiła Krawiec
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Warsztat metodologiczny
1 Metodologia badań funkcjonowania osób niepełnosprawnych na rynku pracy (warsztaty) Z/3 30 dr hab. Wojciech Otrębski
2 Metodologia badań w kierowaniu motywacją pracownika w biznesie (warsztaty) Z/3 30 dr Paweł Kot
3 Metodologia badań w psychologii percepcji i wyobraźni (warsztaty) Z/3 30 dr Magdalena Szubielska
4 Metodologia badań w psychologii ról rodzinnych i zawodowych (warsztaty) Z/3 30 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
5 Metodologia badań w psychologii różnic indywidualnych w biznesie (warsztaty) Z/3 30 dr Martyna Płudowska
6 Metodologia badań w psychoprofilaktyce patologii społecznej w biznesie (warsztaty) Z/3 30 dr Joanna Chwaszcz

Rok III - Semestr 6

Lp. Przedmiot Punkty L.godz. Prowadzący
Blok wykładów ogólnych
1 Podstawy psychometrii (wykład) E/2 30 prof. dr hab. Mariola Łaguna
2 Diagnostyka osobowości (wykład) E/2 30 dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
3 Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych (wykład) E/2 30 dr hab. Wojciech Otrębski
Ćwiczenia obowiązkowe (blok podstawowy)
1 Podstawy psychometrii (ćwiczenia) Z/2 30 dr Ewelina Purc
2 Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ćwiczenia) Z/2 30 dr Katarzyna Mariańczyk
Laboratorium (blok podstawowy)
1 Diagnostyka osobowości (laboratorium) Z/2 30 dr Tomasz Jankowski
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Wykłady
1 Emocje w relacjach społecznych (wykład) E/3 15 dr Małgorzata Torój
2 Psychologiczne doradztwo karier (wykład) E/3 15 dr Grzegorz Kida
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Ćwiczenia
1 Emocje w relacjach społecznych (ćwiczenia) Z/1 15 dr Małgorzata Torój
2 Psychologiczne doradztwo karier (ćwiczenia) Z/1 15 dr Grzegorz Kida
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Warsztat
1 Podstawy kontaktu psychologicznego (warsztaty) Z/3 30 dr Elżbieta Chmielnicka-Kuter
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 1: Psychologia kliniczna i osobowości
Konwersatorium
1 Diagnostyka zaburzeń psychicznych (konwersatorium) Z/2 30 dr Katarzyna Szymona-Pałkowska
2 Kliniczne aspekty badania osobowości (konwersatorium) Z/2 30 dr Katarzyna Czubak
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 2: Psychologia edukacji i komunikacji
Wykład
1 Dydaktyka (CE) (wykład) E/2 30 dr Barbara Cichy-Jasiocha
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 2: Psychologia edukacji i komunikacji
Konwersatorium
1 Praktyczne elementy dydaktyki (CE) (konwersatorium) Z/2 30 dr Barbara Cichy-Jasiocha
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 3: Zdrowie, psychoprofilaktyka i psychoterapia
Wykład
1 Ewaluacja działań profilaktycznych (wykład) E/2 30 dr Joanna Chwaszcz
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 3: Zdrowie, psychoprofilaktyka i psychoterapia
Konwersatorium
1 Trening twórczości w oddziaływaniach profilaktycznych (konwersatorium) Z/2 30 dr Martyna Płudowska
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 4: Psychologia społeczna i kulturowa
konwersatorium
1 Elementy psychoseksuologii (konwersatorium) Z/2 30 dr Emilia Zabielska-Mendyk
2 Społeczne konteksty przejścia do dorosłości (konwersatorium) Z/2 30 mgr Bogumiła Krawiec
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 5: Psychologia Jakości życia
Konwersatorium
1 Psychologia środowiskowa a jakość życia (konwersatorium) Z/2 30 dr Grzegorz Kida
2 Stymulowanie rozwoju osobistego (konwersatorium) Z/2 30 dr Tomasz Jankowski
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Warsztat metodologiczny
1 Analiza i interpretacja danych empirycznych w psychologii klinicznej (warsztaty) Z/3 30 dr Dorota Kuncewicz
2 Analiza i interpretacja danych empirycznych w psychologii osobowości (warsztaty) Z/3 30 dr Katarzyna Czubak
3 Analiza i interpretacja danych empirycznych w psychologii pracy i organizacji (warsztaty) Z/3 30 dr Tomasz Korulczyk
4 Analiza i interpretacja danych empirycznych w psychologii społecznej (warsztaty) Z/3 30 dr Michał Wiechetek
5 Analiza i interpretacja danych empirycznych w psychologii wychowawczej i rodziny (warsztaty) Z/3 30 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
6 Analiza i interpretacja danych empirycznych w psychologii zdrowia i psychoterapii (warsztaty) Z/3 30 mgr Natalia Kajka
7 Analiza i interpretacja danych empirycznych w rozwoju człowieka w cyklu życia (warsztaty) Z/3 30 dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
8 Analiza i interpretacja danych empirycznych w społecznej psychologii osobowości (warsztaty) Z/3 30 dr Emilia Mielniczuk
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Wykłady
1 Profilaktyka zachowań dewiacyjnych w środowisku pracy (wykład) E/1 30 dr Joanna Chwaszcz
2 Psychologia kultury pracy i organizacji (wykład) E/2 30 dr Mariusz Wołońciej
3 Psychologia szkoleń i rozwoju zawodowego (wykład) E/2 30 dr Ewelina Purc
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Ćwiczenia
1 Profilaktyka zachowań dewiacyjnych w środowisku pracy (ćwiczenia) Z/2 30 mgr Patrycja Sławska
2 Psychologia kultury pracy i organizacji (ćwiczenia) Z/2 30 dr Mariusz Wołońciej
3 Trening prowadzenia szkoleń i rozwoju zawodowego (ćwiczenia) Z/2 30 dr Agata Celińska-Miszczuk
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 1: Marketing i reklama
Konwersatorium
1 Eyetracking w badaniach przekazów wizualnych (konwersatorium) Z/2 30 dr Agnieszka Fudali-Czyż
2 Psychologia reklamy (konwersatorium) Z/2 30 dr Paweł Fortuna
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 2: Organizacja i zarządzanie
Wykład
1 Psychodrama w szkoleniach (wykład) E/2 30 dr Krzysztof Ciepliński
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 2: Organizacja i zarządzanie
Konwersatorium
1 Zarządzanie wielokulturowością w organizacji (konwersatorium) Z/2 30 dr Mariusz Wołońciej
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 3: Podmiotowe uwarunkowania aktywności ludzkiej
Konwersatorium
1 Gry i zachowania nieuczciwe w organizacji (konwersatorium) Z/2 30 dr Małgorzata Torój
2 Osobowościowe podstawy prognozowania zachowań (konwersatorium) Z/2 30 mgr Roma Kulinicz
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 4: Mediacje w biznesie
Konwersatorium
1 Jakość życia w środowisku pracy (konwersatorium) Z/2 30 dr Małgorzata Łysiak
2 Manipulacja a współdziałanie (konwersatorium) Z/2 30 dr Andrzej Januszewski
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Warsztat metodologiczny
1 Analiza i interpretacja danych empirycznych opisujących funkcjonowanie osób niepełnosprawnych na rynku pracy (warsztaty) Z/3 30 dr hab. Wojciech Otrębski
2 Analiza i interpretacja danych empirycznych w kierowaniu motywacją pracownika w biznesie (warsztaty) Z/3 30 dr Paweł Kot
3 Analiza i interpretacja danych empirycznych w psychologii percepcji i wyobraźni (warsztaty) Z/3 30 dr Magdalena Szubielska
4 Analiza i interpretacja danych empirycznych w psychologii ról rodzinnych i zawodowych (warsztaty) Z/3 30 dr Dominika Zarosińska
5 Analiza i interpretacja danych empirycznych w psychologii różnic indywidualnych w biznesie (warsztaty) Z/3 30 dr Martyna Płudowska
6 Analiza i interpretacja danych empirycznych w psychoprofilaktyki patologii społecznej w biznesie (warsztaty) Z/3 30 dr Joanna Chwaszcz

Rok IV - Semestr 7

Lp. Przedmiot Punkty L.godz. Prowadzący
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Wykłady
1 Psychologia kliniczna dorosłych (wykład) E/5 15 prof. dr hab. Stanisława Steuden
2 Psychologia rehabilitacji - zróżnicowanie funkcjonowania osób niepełnosprawnych (wykład) E/4 15 dr Grzegorz Wiącek
3 Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (wykład) E/4 15 dr Małgorzata Łysiak
4 Psychoterapia (wykład) E/4 30 dr Krzysztof Ciepliński
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Ćwiczenia
1 Psychologia kliniczna dorosłych (ćwiczenia) Z/1 15 dr Elżbieta Januszewska
2 Psychologia rehabilitacji - zróżnicowanie funkcjonowania osób niepełnosprawnych (ćwiczenia) Z/1 15 mgr Karolina Krzysztofik
3 Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (ćwiczenia) Z/1 15 dr Ewa Sokołowska
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Trening
1 Psychoterapia (trening) Z/2 30 dr Krzysztof Ciepliński
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 1: Psychologia kliniczna i osobowości
Wykład
1 Psychologiczne aspekty chorób somatycznych i psychicznych (wykład) E/2 30 dr Dorota Mącik
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 1: Psychologia kliniczna i osobowości
Konwersatorium
1 Metody projekcyjne w diagnozie klinicznej (konwersatorium) Z/2 30 dr Maria Gałkowska-Bachanek
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 2: Psychologia edukacji i komunikacji
Wykład
1 Pedagogika (CE) (wykład) E/2 30 dr Piotr Magier
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 2: Psychologia edukacji i komunikacji
Konwersatorium
1 Elementy psychoprofilaktyki i terapii w pracy psychologa szkolnego (konwersatorium) Z/2 30 dr Katarzyna Litwińska-Rączka
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 3: Zdrowie, psychoprofilaktyka i psychoterapia
Konwersatorium
1 Terapia systemowa rodziny (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Katarzyna Litwińska-Rączka
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 3: Zdrowie, psychoprofilaktyka i psychoterapia
Warsztat
1 Konfrontacja ze sobą (warsztaty) Z/2 30 dr Elżbieta Chmielnicka-Kuter
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 4: Psychologia Jakości życia
Wykład
1 Stan zdrowia a jakość życia dzieci i młodzieży (wykład) E/2 30 dr Elżbieta Januszewska
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 4: Psychologia Jakości życia
Konwersatorium
1 Zagadnienia psychosomatyki a jakość życia (konwersatorium) Z/2 30 mgr Natalia Kajka
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Seminarium magisterskie
1 Poznawcza psychologia Ja (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Wacław Bąk
2 Procesy rozwoju psychicznego człowieka (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
3 Psychologia biegu życia: wzorce i transformacje (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Ewa Rzechowska, prof. KUL
4 Psychologia emocji i motywacji (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
5 Psychologia kliniczna dorosłych (seminarium) Zbo/4 30 prof. dr hab. Stanisława Steuden
6 Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
7 Psychologia międzykulturowa (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL
8 Psychologia osobowości (seminarium) Zbo/4 30 prof. dr hab. Piotr Oleś
9 Psychologia pracy i migracji (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
10 Psychologia procesów poznawczych (seminarium) Zbo/4 30 dr Paweł Stróżak
11 Psychologia rehabilitacji (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Wojciech Otrębski
12 Psychologia religii i duchowości (seminarium) Zbo/4 30 S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
13 Psychologia różnic indywidualnych (seminarium) Zbo/4 30 prof. dr hab. Andrzej Sękowski
14 Psychologia społeczna i religii (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Jacek Śliwak
15 Psychologia spostrzegania społecznego (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL
16 Psychologia wychowawcza i rodziny (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
17 Psychologia zachowań konsumenckich i reklamy (seminarium) Zbo/4 30 dr Wiktor Razmus
18 Psychologia zdrowia i psychoterapia (seminarium) Zbo/4 30 dr Krzysztof Ciepliński
19 Psychoprofilaktyka patologii społecznej (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL
20 Rozwój człowieka w cyklu życia (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
21 Społeczna psychologia osobowości (seminarium) Zbo/4 30 prof. dr hab. Mariola Łaguna
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Wykłady
1 Procesy komunikacji społecznej w zarządzaniu (wykład) E/4 30 dr Michał Wiechetek
2 Psychologia ekonomiczna (wykład) E/5 30 dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL
3 Psychologia środowiskowa (wykład) E/5 30 dr Grzegorz Kida
4 Osoba z niepełnosprawnością w perspektywie rynku pracy (wykład) E/4 30 dr Katarzyna Mariańczyk
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Ćwiczenia
1 Procesy komunikacji społecznej w zarządzaniu (ćwiczenia) Z/2 30 mgr Paweł Ciszek
2 Osoba z niepełnosprawnością w perspektywie rynku pracy (ćwiczenia) Z/2 30 dr Katarzyna Mariańczyk
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 1: Marketing i reklama
Wykład
1 Psychologia zachowań konsumenckich (wykład) E/2 30 dr Wiktor Razmus
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 1: Marketing i reklama
Konwersatorium
1 Neuromarketing (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Agnieszka Fudali-Czyż
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 2: Organizacja i zarządzanie
Wykład
1 Zarządzanie stresem w organizacji (wykład) E/2 30 dr Tomasz Korulczyk
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 2: Organizacja i zarządzanie
Konwersatorium
1 Psychologiczne aspekty rekrutacji pracowników (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Jacek Sobek
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 3: Podmiotowe uwarunkowania aktywności ludzkiej
Wykład
1 Doświadczenie traumy a aktywność życiowa (wykład) E/2 30 dr Katarzyna Litwińska-Rączka
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 3: Podmiotowe uwarunkowania aktywności ludzkiej
Konwersatorium
1 Zarządzanie motywacją w przedsiębiorczości (konwersatorium) Z/2 30 dr Małgorzata Torój
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 4: Mediacje w biznesie
Wykład
1 Zarządzanie konfliktem w organizacji (wykład) E/2 30 dr Grzegorz Kida
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 4: Mediacje w biznesie
Konwersatorium
1 Biofeedback – metoda wzmacniająca zasoby mediacyjne (konwersatorium) Z/2 30 dr Olha Pavlovych
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Seminarium magisterskie
1 Kierowanie motywacją pracownika w biznesie (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL
2 Osoba niepełnosprawna na rynku pracy (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Wojciech Otrębski
3 Osobowość: giętkość adaptacyjna (seminarium) Zbo/4 30 prof. dr hab. Piotr Oleś
4 Procesy i uwarunkowania rozwoju psychicznego człowieka (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
5 Psychologia jakości życia (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
6 Psychologia kliniczna w środowisku pracy (seminarium) Zbo/4 30 prof. dr hab. Stanisława Steuden
7 Psychologia percepcji (seminarium) Zbo/4 30 dr Paweł Stróżak
8 Psychologia pracy i organizacji (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
9 Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
10 Psychologia różnic indywidualnych w biznesie (seminarium) Zbo/4 30 prof. dr hab. Andrzej Sękowski
11 Psychologia społeczna (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Jacek Śliwak
12 Psychologia zachowań konsumenckich (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL
13 Psychologia zarządzania personelem (seminarium) Zbo/4 30 prof. dr hab. Mariola Łaguna
14 Psychologia zdrowia w środowisku pracy (seminarium) Zbo/4 30 dr Krzysztof Ciepliński
15 Psychoprofilaktyka patologii społecznej w biznesie i w środowisku pracy (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL
16 Religijność, duchowość i moralność w miejscu pracy (seminarium) Zbo/4 30 S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
17 Rozwój człowieka w biegu życia (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
18 Transformacje ludzkich zachowań w kontekstach społecznych (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Ewa Rzechowska, prof. KUL

Rok IV - Semestr 8

Lp. Przedmiot Punkty L.godz. Prowadzący
Blok wykładów ogólnych
1 Poradnictwo psychologiczne (wykład) E/4 30 dr Elżbieta Januszewska
2 Psychiatria (wykład) E/6 30 prof. dr hab. Andrzej Czernikiewicz
Warsztat obowiązkowy (blok podstawowy)
1 Poradnictwo psychologiczne (warsztaty) Z/2 30 dr Dorota Kuncewicz
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Wykłady
1 Neuropsychologia (wykład) E/2 15 dr Joanna Kuryłowicz
2 Psychologia religii (wykład) E/1 30 S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Ćwiczenia
1 Neuropsychologia (ćwiczenia) Z/2 30 dr Dorota Kuncewicz
2 Psychiatria dziecięca (ćwiczenia) Z/1 2 dr Kinga Szymona
3 Psychiatria sądowa (ćwiczenia) Z/1 2 Brak obsady
4 Psychologia religii (ćwiczenia) Z/2 30 Ks. dr Radosław Rybarski
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 1: Psychologia kliniczna i osobowości
Wykład
1 Psychologia sądowa (wykład) E/2 30 prof. dr hab. Stanisława Steuden
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 1: Psychologia kliniczna i osobowości
Konwersatorium
1 Psychiatria (konwersatorium) Z/2 30 prof. dr hab. Andrzej Czernikiewicz
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 2: Psychologia edukacji i komunikacji
Wykład
1 Metody pracy w rehabilitacji kompleksowej (wykład) E/2 30 dr hab. Wojciech Otrębski
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 2: Psychologia edukacji i komunikacji
Warsztat
1 Warsztat psychologa w pracy z uczniem niepełnosprawnym (CE) (warsztaty) Z/2 30 mgr Klaudia Czapla
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 3: Zdrowie, psychoprofilaktyka i psychoterapia
Wykład
1 Wybrane zagadnienia psychopatologii (wykład) E/2 30 dr hab. Agnieszka Kulik
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 3: Zdrowie, psychoprofilaktyka i psychoterapia
Konwersatorium
1 Psychoterapia integralna (konwersatorium) Z/2 30 dr Krzysztof Ciepliński
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 4: Psychologia Jakości życia
Wykład
1 Zespół wypalenia a jakość życia w opiece (wykład) E/2 30 Ks. dr Paweł Brudek
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 4: Psychologia Jakości życia
Konwersatorium
1 Pozytywne funkcje negatywnych doświadczeń: stresu, kryzysu, traumy (konwersatorium) Z/2 30 dr Ewa Sokołowska
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Seminarium magisterskie
1 Poznawcza psychologia Ja (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Wacław Bąk
2 Procesy rozwoju psychicznego człowieka (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
3 Psychologia biegu życia: wzorce i transformacje (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Ewa Rzechowska, prof. KUL
4 Psychologia emocji i motywacji (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
5 Psychologia kliniczna dorosłych (seminarium) Zbo/5 30 prof. dr hab. Stanisława Steuden
6 Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
7 Psychologia międzykulturowa (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL
8 Psychologia osobowości (seminarium) Zbo/5 30 prof. dr hab. Piotr Oleś
9 Psychologia pracy i migracji (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
10 Psychologia procesów poznawczych (seminarium) Zbo/5 30 dr Paweł Stróżak
11 Psychologia rehabilitacji (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Wojciech Otrębski
12 Psychologia religii i duchowości (seminarium) Zbo/5 30 S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
13 Psychologia różnic indywidualnych (seminarium) Zbo/5 30 prof. dr hab. Andrzej Sękowski
14 Psychologia społeczna i religii (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Jacek Śliwak
15 Psychologia spostrzegania społecznego (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL
16 Psychologia wychowawcza i rodziny (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
17 Psychologia zachowań konsumenckich i reklamy (seminarium) Zbo/5 30 dr Wiktor Razmus
18 Psychologia zdrowia i psychoterapia (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Agnieszka Kulik
19 Psychoprofilaktyka patologii społecznej (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL
20 Rozwój człowieka w cyklu życia (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
21 Społeczna psychologia osobowości (seminarium) Zbo/5 30 prof. dr hab. Mariola Łaguna
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Wykłady
1 Psychologiczne doradztwo zawodowe (wykład) E/3 15 dr Grzegorz Kida
2 Motywacja osiągnięć w karierze zawodowej (wykład) E/4 15 dr Barbara Cichy-Jasiocha
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Ćwiczenia
1 Motywacja osiągnięć w karierze zawodowej (ćwiczenia) Z/1 15 dr Barbara Cichy-Jasiocha
2 Psychologiczne doradztwo zawodowe (ćwiczenia) Z/1 15 dr Grzegorz Kida
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 1: Marketing i reklama
Wykład
1 Neuropoznawcze uwarunkowania mediów audio-wizualnych (wykład) E/2 30 dr Paweł Fortuna
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 1: Marketing i reklama
Konwersatorium
1 Kreowanie wizerunku (konwersatorium) Z/2 30 dr Paweł Fortuna
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 2: Organizacja i zarządzanie
Wykład
1 Narzędzia zarządzania personelem (wykład) E/2 30 dr Jacek Sobek
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 2: Organizacja i zarządzanie
Konwersatorium
1 Psychologiczne aspekty wynagradzania i oceny pracowników (konwersatorium) Z/2 30 dr Tomasz Korulczyk
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 3: Podmiotowe uwarunkowania aktywności ludzkiej
Wykład
1 Mechanizmy motywacyjne w organizacjach (wykład) E/2 30 dr Małgorzata Torój
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 3: Podmiotowe uwarunkowania aktywności ludzkiej
Konwersatorium
1 Zarządzanie czasem: diagnostyka postaw temporalnych (konwersatorium) Z/2 30 dr Mariusz Wołońciej
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 4: Mediacje w biznesie
Wykład
1 Kreatywne zachowanie i twórcze myślenie w mediacjach (wykład) E/2 30 dr Martyna Płudowska
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 4: Mediacje w biznesie
Konwersatorium
1 Interwencja kryzysowa w organizacji (konwersatorium) Z/2 30 dr Katarzyna Litwińska-Rączka
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Seminarium magisterskie
1 Kierowanie motywacją pracownika w biznesie (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
2 Osoba niepełnosprawna na rynku pracy (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Wojciech Otrębski
3 Osobowość: giętkość adaptacyjna (seminarium) Zbo/5 30 prof. dr hab. Piotr Oleś
4 Procesy i uwarunkowania rozwoju psychicznego człowieka (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
5 Psychologia jakości życia (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
6 Psychologia kliniczna w środowisku pracy (seminarium) Zbo/5 30 prof. dr hab. Stanisława Steuden
7 Psychologia percepcji (seminarium) Zbo/5 30 dr Paweł Stróżak
8 Psychologia pracy i organizacji (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
9 Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
10 Psychologia różnic indywidualnych w biznesie (seminarium) Zbo/5 30 prof. dr hab. Andrzej Sękowski
11 Psychologia społeczna (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Jacek Śliwak
12 Psychologia zachowań konsumenckich (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL
13 Psychologia zarządzania personelem (seminarium) Zbo/5 30 prof. dr hab. Mariola Łaguna
14 Psychologia zdrowia w środowisku pracy (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Agnieszka Kulik
15 Psychoprofilaktyka patologii społecznej w biznesie i w środowisku pracy (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL
16 Religijność, duchowość i moralność w miejscu pracy (seminarium) Zbo/5 30 S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
17 Rozwój człowieka w biegu życia (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
18 Transformacje ludzkich zachowań w kontekstach społecznych (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Ewa Rzechowska, prof. KUL

Rok V - Semestr 9

Lp. Przedmiot Punkty L.godz. Prowadzący
Konwersatorium obowiązkowe (blok podstawowy)
1 Etyka zawodu psychologa (konwersatorium) Z/6 30 dr Emilia Mielniczuk
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Wykłady
1 Psychologia jakości życia wobec wyzwań współczesności (wykład) E/6 30 Ks. dr Paweł Brudek
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 1: Psychologia kliniczna i osobowości
Konwersatorium
1 Wybrane zaburzenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży i ich terapia (konwersatorium) Z/3 30 mgr Natalia Kajka
2 Kliniczne zastosowania teorii osobowości (konwersatorium) Z/3 30 dr hab. Wacław Bąk
3 Zaburzenia dzieci i młodzieży w praktyce klinicznej (konwersatorium) Z/3 30 dr Małgorzata Łysiak
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 2: Psychologia edukacji i komunikacji
Konwersatorium
1 Psychologia dysfunkcji szkolnych (CE) (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 2: Psychologia edukacji i komunikacji
Warsztat
1 Praktyka rehabilitacyjna - diagnoza funkcjonalna i indywidualny program rewalidacji (CE) (warsztaty) Z/2 30 mgr Karolina Krzysztofik
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 2: Psychologia edukacji i komunikacji
Praktyka pedagogiczna
1 Praktyka pedagogiczna (praktyki) Zbo/5 150 dr Dorota Kuncewicz
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 3: Zdrowie, psychoprofilaktyka i psychoterapia
Konwersatorium
1 Arteterapia (konwersatorium) Z/3 30 mgr Agata Banakiewicz
2 Religijność w psychoprofilaktyce i psychoterapii (konwersatorium) Z/3 30 Ks. dr Radosław Rybarski
3 Psychoterapia indywidualna (konwersatorium) Z/3 30 dr Krzysztof Ciepliński
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 4: Psychologia społeczna i kulturowa
Konwersatorium
1 Kulturowe i społeczne uwarunkowania zachowań przestępczych (konwersatorium) Z/3 30 mgr Dorota Reczek
2 Współczesne transformacje wzorców zachowań seksualnych (konwersatorium) Z/3 30 dr Katarzyna Litwińska-Rączka
3 Zachowania uczciwe w życiu społecznym (konwersatorium) Z/3 30 dr Małgorzata Torój
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 5: Psychologia readaptacji społecznej i resocjalizacji
Konwersatorium
1 Formy przeciwdziałania ekskluzji społecznej osób niepełnosprawnych (konwersatorium) Z/3 30 dr Katarzyna Mariańczyk
2 Resocjalizacja osób z zaburzeniami osobowości (konwersatorium) Z/3 30 dr Andrzej Januszewski
3 Różnice indywidualne w podatności na oddziaływania resocjalizacyjne (konwersatorium) Z/3 30 dr Barbara Cichy-Jasiocha
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 6: Psychologia Jakości życia
Konwersatorium
1 Indywidualne i środowiskowe uwarunkowania jakości życia osób niepełnosprawnych (konwersatorium) Z/3 30 mgr Karolina Krzysztofik
2 Jakość życia w okresie średniej i późnej dorosłości (konwersatorium) Z/3 30 Ks. dr Paweł Brudek
3 Religijne i duchowe konteksty jakości życia (konwersatorium) Z/3 30 dr Rafał Bartczuk
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Seminarium magisterskie
1 Poznawcza psychologia Ja (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Wacław Bąk
2 Procesy rozwoju psychicznego człowieka (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
3 Psychologia biegu życia: wzorce i transformacje (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Ewa Rzechowska, prof. KUL
4 Psychologia emocji i motywacji (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
5 Psychologia kliniczna dorosłych (seminarium) Zbo/4 30 prof. dr hab. Stanisława Steuden
6 Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
7 Psychologia międzykulturowa (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL
8 Psychologia osobowości (seminarium) Zbo/4 30 prof. dr hab. Piotr Oleś
9 Psychologia pracy i migracji (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
10 Psychologia procesów poznawczych (seminarium) Zbo/4 30 dr Paweł Stróżak
11 Psychologia rehabilitacji (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Wojciech Otrębski
12 Psychologia religii i duchowości (seminarium) Zbo/4 30 S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
13 Psychologia różnic indywidualnych (seminarium) Zbo/4 30 prof. dr hab. Andrzej Sękowski
14 Psychologia społeczna i religii (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Jacek Śliwak
15 Psychologia spostrzegania społecznego (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL
16 Psychologia wychowawcza i rodziny (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
17 Psychologia zachowań konsumenckich i reklamy (seminarium) Zbo/4 30 dr Wiktor Razmus
18 Psychologia zdrowia i psychoterapia (seminarium) Zbo/4 30 dr Krzysztof Ciepliński
19 Psychoprofilaktyka patologii społecznej (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL
20 Rozwój człowieka w cyklu życia (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
21 Społeczna psychologia osobowości (seminarium) Zbo/4 30 prof. dr hab. Mariola Łaguna
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Praktyka wakacyjna
1 Praktyka wakacyjna (praktyki) Zbo/5 100  
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Wykłady
1 Funkcjonowanie człowieka w warunkach ekstremalnych: psychologia lotnicza (wykład) E/6 30 dr hab. Janusz Ślusarski
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 1: Marketing i reklama
Konwersatorium
1 Public relations (konwersatorium) Z/3 30 mgr Krystian Macheta
2 Samowiedza i samoregulacja w zachowaniach konsumenckich (konwersatorium) Z/3 30 mgr Anna Kapinos
3 Zaawansowane metody analizy statystycznej danych marketingowych (konwersatorium) Z/3 30 dr Wiktor Razmus
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 2: Organizacja i zarządzanie
Konwersatorium
1 Analiza transakcyjna w organizacji (konwersatorium) Z/3 30 dr Agata Poręba-Chabros
2 Coaching i Mentoring (konwersatorium) Z/3 30 dr Jacek Sobek
3 Organizacja wobec pracownika z niepełnosprawnością (konwersatorium) Z/3 30 dr Katarzyna Mariańczyk
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 3: Podmiotowe uwarunkowania aktywności ludzkiej
Konwersatorium
1 Integracja zespołów ludzkich: Konfrontacja z sobą w zastosowaniach (konwersatorium) Z/3 30 prof. dr hab. Piotr Oleś
2 Metody swobodne w pracy z ludźmi (konwersatorium) Z/3 30 mgr Monika Strzelecka
3 Psychologia zachowań w dynamicznej sytuacji rynkowej i finansowej (konwersatorium) Z/3 30 dr Małgorzata Torój
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 4: Mediacje w biznesie
Konwersatorium
1 Negocjacje w biznesie (konwersatorium) Z/3 30 dr Marek Dąbrowski
2 Podejmowanie decyzji społecznych (konwersatorium) Z/3 30 dr Rafał Bartczuk
3 Mediacje i rozwiązywanie sporów (konwersatorium) Z/3 30 dr Marek Dąbrowski
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Seminarium magisterskie
1 Kierowanie motywacją pracownika w biznesie (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL
2 Osoba niepełnosprawna na rynku pracy (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Wojciech Otrębski
3 Osobowość: giętkość adaptacyjna (seminarium) Zbo/4 30 prof. dr hab. Piotr Oleś
4 Procesy i uwarunkowania rozwoju psychicznego człowieka (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
5 Psychologia jakości życia (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
6 Psychologia kliniczna w środowisku pracy (seminarium) Zbo/4 30 prof. dr hab. Stanisława Steuden
7 Psychologia percepcji (seminarium) Zbo/4 30 dr Paweł Stróżak
8 Psychologia pracy i organizacji (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
9 Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
10 Psychologia różnic indywidualnych w biznesie (seminarium) Zbo/4 30 prof. dr hab. Andrzej Sękowski
11 Psychologia społeczna (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Jacek Śliwak
12 Psychologia zachowań konsumenckich (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL
13 Psychologia zarządzania personelem (seminarium) Zbo/4 30 prof. dr hab. Mariola Łaguna
14 Psychologia zdrowia w środowisku pracy (seminarium) Zbo/4 30 dr Krzysztof Ciepliński
15 Psychoprofilaktyka patologii społecznej w biznesie i w środowisku pracy (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL
16 Religijność, duchowość i moralność w miejscu pracy (seminarium) Zbo/4 30 S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
17 Rozwój człowieka w biegu życia (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
18 Transformacje ludzkich zachowań w kontekstach społecznych (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Ewa Rzechowska, prof. KUL
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Praktyka wakacyjna
1 Praktyka wakacyjna (praktyki) Zbo/5 100  

Rok V - Semestr 10

Lp. Przedmiot Punkty L.godz. Prowadzący
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 1: Psychologia kliniczna i osobowości
Konwersatorium
1 Kliniczne studium przypadków (konwersatorium) Z/5 30 dr Dorota Mącik
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 2: Psychologia edukacji i komunikacji
Konwersatorium
1 Psychologia i pedagogika mediów z elementami dydaktyki (CE) (konwersatorium) Z/3 30 dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
2 Rodzinny kontekst trudności szkolnych dziecka (konwersatorium) Z/2 30 dr Katarzyna Litwińska-Rączka
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 3: Zdrowie, psychoprofilaktyka i psychoterapia
Konwersatorium
1 Analiza procesu terapeutycznego (konwersatorium) Z/5 30 dr Krzysztof Ciepliński
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 4: Psychologia społeczna i kulturowa
Konwersatorium
1 Dialog jako podstawa relacji intra i interpersonalnej (konwersatorium) Z/5 30 dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 5: Psychologia readaptacji społecznej i resocjalizacji
Konwersatorium
1 Skuteczność środków i metod zapobiegania marginalizacji społecznej (konwersatorium) Z/5 30 mgr Dorota Reczek
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 6: Psychologia Jakości życia
Konwersatorium
1 Jakość życia w procesie rozwoju człowieka (konwersatorium) Z/5 30 dr hab. Ewa Rzechowska, prof. KUL
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Seminarium magisterskie
1 Poznawcza psychologia Ja (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Wacław Bąk
2 Procesy rozwoju psychicznego człowieka (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
3 Psychologia biegu życia: wzorce i transformacje (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Ewa Rzechowska, prof. KUL
4 Psychologia emocji i motywacji (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
5 Psychologia kliniczna dorosłych (seminarium) Zbo/5 30 prof. dr hab. Stanisława Steuden
6 Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
7 Psychologia międzykulturowa (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL
8 Psychologia osobowości (seminarium) Zbo/5 30 prof. dr hab. Piotr Oleś
9 Psychologia pracy i migracji (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
10 Psychologia procesów poznawczych (seminarium) Zbo/5 30 dr Paweł Stróżak
11 Psychologia rehabilitacji (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Wojciech Otrębski
12 Psychologia religii i duchowości (seminarium) Zbo/5 30 S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
13 Psychologia różnic indywidualnych (seminarium) Zbo/5 30 prof. dr hab. Andrzej Sękowski
14 Psychologia społeczna i religii (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Jacek Śliwak
15 Psychologia spostrzegania społecznego (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL
16 Psychologia wychowawcza i rodziny (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
17 Psychologia zachowań konsumenckich i reklamy (seminarium) Zbo/5 30 dr Wiktor Razmus
18 Psychologia zdrowia i psychoterapia (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Agnieszka Kulik
19 Psychoprofilaktyka patologii społecznej (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL
20 Rozwój człowieka w cyklu życia (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
21 Społeczna psychologia osobowości (seminarium) Zbo/5 30 prof. dr hab. Mariola Łaguna
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 1: Marketing i reklama
Konwersatorium
1 Jakościowe metody badań marketingowych (konwersatorium) Z/5 30 dr Wiktor Razmus
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 2: Organizacja i zarządzanie
Konwersatorium
1 Psychologiczne metody badania kierowców (konwersatorium) Z/5 30 dr Piotr Mamcarz
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 3: Podmiotowe uwarunkowania aktywności ludzkiej
Konwersatorium
1 Emocjonalne i motywacyjne mechanizmy aktywności zawodowej i społecznej (konwersatorium) Z/5 30 dr Paweł Kot
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 4: Mediacje w biznesie
Konwersatorium
1 Style funkcjonowania w sytuacjach konfliktowych (konwersatorium) Z/5 30 dr Andrzej Januszewski
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Seminarium magisterskie
1 Kierowanie motywacją pracownika w biznesie (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
2 Osoba niepełnosprawna na rynku pracy (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Wojciech Otrębski
3 Osobowość: giętkość adaptacyjna (seminarium) Zbo/5 30 prof. dr hab. Piotr Oleś
4 Procesy i uwarunkowania rozwoju psychicznego człowieka (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
5 Psychologia jakości życia (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
6 Psychologia kliniczna w środowisku pracy (seminarium) Zbo/5 30 prof. dr hab. Stanisława Steuden
7 Psychologia percepcji (seminarium) Zbo/5 30 dr Paweł Stróżak
8 Psychologia pracy i organizacji (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
9 Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
10 Psychologia różnic indywidualnych w biznesie (seminarium) Zbo/5 30 prof. dr hab. Andrzej Sękowski
11 Psychologia społeczna (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Jacek Śliwak
12 Psychologia zachowań konsumenckich (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL
13 Psychologia zarządzania personelem (seminarium) Zbo/5 30 prof. dr hab. Mariola Łaguna
14 Psychologia zdrowia w środowisku pracy (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Agnieszka Kulik
15 Psychoprofilaktyka patologii społecznej w biznesie i w środowisku pracy (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL
16 Religijność, duchowość i moralność w miejscu pracy (seminarium) Zbo/5 30 S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
17 Rozwój człowieka w biegu życia (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
18 Transformacje ludzkich zachowań w kontekstach społecznych (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Ewa Rzechowska, prof. KUL


Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze

Autor: Karol Goral
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2021, godz. 08:24 - Karol Goral