Karty przedmiotu 2019/2020

 

Filologia polska 1 rok I stopnia

 

analiza_dziela_literackiego

 

gramatyka_opisowa

 

historia_literatury_oswiecenia

 

historia_literatury_staropolskiej

 

kultura_jezyka_polskiego

 

kultura_polska_dla_studnetow_z_zagranicy

 

lacina_funkcjonalna

 

leksykologia_i_leksykografia

 

podstawy_wlasnosci_intelektualnej

 

poetyka_I

 

tradycyjny_i_cyfrowy_warsztat_filologa

 

wiedza_o_kulturze_literatura_i_sztuka

 

wprowadzenie_do_nauki_o_jezyku

 

wybrane_zagadnienia_literatury_porownawczej

 

Filologia polska 2 i 3 rok I stopnia

 

arcydziela_literatury_swiatowej_

 

dialektologia_z_socjolingwistyka_

 

dydaktyka_lit._i_j.p._w_sp_cz.2_

 

dydaktyka_lit._i_j.p._w_sp_

 

dydaktyka_ogolna_

 

emisja_glosu_

 

estetyka_i_aksjologia_

 

gramatyka_historyczna_

 

gramatyka_opisowa_cz.2_

 

hierarchie_debiutanci

 

hierarchie_zapomniani_

 

historia_jezyka_polskiego_

 

historia_literatury_modernizmu_grupa_chinska_

 

historia_literatury_modernizmu_grupa_polska_

 

historia_literatury_oswiecenia_i_romantyzmu_

 

historia_literatury_po_1918_

 

jezyk_scs_

 

jezykoznawstwo_szczegolowa_metodologia_pracy_naukowej_

 

kultura_jezyka_

 

kultura_jezyka_polskiego_dla_studentow_z_zagranicy_

 

kultura_polska_dla_studnetow_z_zagranicy_

 

literatura_powszechna_oswiecenie_i_romantyzm_

 

literatura_realizmu_i_naturalizmu_cwiczenia_

 

literaturoznawstwo_szczegolowa_metodologia_

 

nowa_kultura_animacja_i_promocja_

 

nowa_kultura_aspekty_prawne

 

podstawowe_problemy_jezykoznawstwa_historycznego_

 

poetyka_II

 

polemika_debata_sporne_racje

 

polityka_regionalna_

 

praktyka_pedagogiczna_w_sp_

 

praktyka_psychologiczna_

 

prkatyka_srodroczna_w_sp_

 

projekt_antyczna_krytyka_art._

 

projekt_krytyka_film_

 

projekt_krytyka_muzyczna_

 

projekt_krytyka_teatr_

 

projekt_krytyka_w_sztukach_plastycznych_i_wizualnych_

 

romantyzm_literatura_i_sztuka

 

sarmaci_i_swiat_

 

seminarium_jezykoznawcze_

 

seminarium_licencjackie_chinska_

 

seminarium_literaturoznawcze

 

stylistyka_praktyczna_

 

teoria_literatury_szczegolowa_metodologia_proseminarium

 

tworca_dzielo_wyobraznia

 

w_kregu_romantycznej_

 

wybrane_zagadnienia_modernizmu

 

wybrane_zagadnienia_z_krytyki_literackiej_i_artystycznej

 

z_problematyki_literatury_pozytywizmu

 

z_problematyki_romantyzmu_sewerynzycie_literackie_1863-1918

 

zycie_literackie_1863-1918

 

Filologia polska 1 rok II stopnia

 

antropologia_kultury

 

arcydziela_dramatu_i_teatru

 

doktryny_estetyczne_i_literackie

 

doktryny_estetyczne_tradycja

 

estetyka_kulturowa_

 

etyka_i_polityka_w_europejskiej_literaturze_wczesnonowozytnej

 

genologia_lingwistyczna_

 

gramatyka_funkcjonalna_j.polskiego_cz.1

 

gramatyka_funkcjonalna_jezyka_polskiego_cz.2

 

gry_i_zabawy_w_nauczaniu_jpjo_

 

instytucje_kultury_

 

jezykoznawstwo_ogolne

 

jezyk_polski_jako_dziedzictwo_narodowe_

 

jezyk_sportu_

 

kultura_konwergencji_

 

kultura_polska_w_nauczaniu_

 

kultura_popularna_

 

lektura_dziela_filmowego_

 

literatura_pogranicza_polsko-zydowskiego_

 

metodologia_badan_literackich_

 

metodologia_badan_nad_jezykiem_

 

metodyka_i_organizacja_nauczania_jezyka_polskiego_jako_obcego

 

nowoczesne_media_teoria_i_praktyka_

 

nowoczesne_technologie_w_nauczaniu_jezyka_polskiego_jako_obcego

 

polifonia_kultury_polskiej_

 

portrety_pisarzy_zydowskich_

 

praktyka_glottodydaktyczna

 

praktyka_pedagogiczna_

 

praktyka_psychologiczna_

 

praktyka_srodroczna

 

prywatne_i_historyczne_w_poezji_polskiej

 

rozwijanie_sprawnosci_jezykowych

 

seminarium_literaturoznawcze

 

seminarium_jezykoznawcze

 

slynne_nieznane_dziela_romantyzmu

 

sprawnosc_i_poprawnosc_jezykowa_

 

sztuki_wizualne__w_kulturze_

 

sztuki_wizualne_i_widowiskowe

 

teatr_w_mysli_wspolczesnej

 

teoria_i_historia_filmu

 

teoria_kultury_

 

teoria_literatury_

 

wiedza_o_komunikacji_

 

wybrane_zagadnienia_z_teorii_literatury_

 

z_problemow_teorii_interpretacji

 

Filologia polska 2 rok II stopnia

 

analiza_dziel_sztuki_muzycznej

 

analiza_wspolczesnych_tekstow

 

arcydziela_dramatu_i_teatru

 

dydaktyka_w_szkole_sredniej_

 

dziedzictwo_kulturowe

 

etyka_i_polityka_w_europejskiej_literaturze_wczesnonowozytnej_

 

genologia_lingwistyczna

 

gramatyka_funkcjonalna_jp.cz2_

 

instytucje_kultury

 

jezyk_sportu

 

jezykoznawstwo_korpusowe

 

literatura_pogranicza_polsko-zydowskiego_

 

literatura_polska_po_1918_roku

 

metodyka_nauczania_jezyka_polskiego_jako_obcego_

 

multimedia_w_edukacji_

 

najnowsze_zjawiska

 

nauczyciel_zawod_czy_misja

 

portrety_pisarzy_zydowskich_

 

praktyka_glottodydaktyczna

 

praktyka_srodroczna_

 

prywatne_i_historyczne_w_poezji_polskiej

 

przemiany_wspolczesnej_polszczyzny

 

rozwijanie_sprawnosci_jezykowych

 

rynek_i_kultura

 

seminarium_jezykoznawcze

 

seminarium_literaturoznawcze_

 

slynne_nieznane_dziela_romantyzmu

 

sztuki_wizualne__w_kulturze

 

teatr_w_mysli_wspolczesnej

 

wiedza_o_komunikacji

 

wybrane_zagadnienia_z_teorii_literatury

 

z_problemow_teorii_interpretacji

 

zaawansowane_technologie_cyfrowe_w_pracy_filologa

 

 

Edytorstwo 1 rok I stopnia

 

edytorstwo_karty_przedmiotow_2019-2020_i_rok

 

Edytorstwo 2 i 3 rok I stopnia

 

adiustacja_i_korekta

 

analiza_retoryczna_tekstow_uzytkowych

 

archiwa_literackie

 

arcydziela_sztuki_europejskiej

 

czytanie_lesmiana

 

edytorstwo_naukowe_wobec_literaturoznawstwa

 

historia_literatury_polskiej_od_romantyzmu_do_1918

 

historia_polski

 

krytyka_genezy_i_tekstu

 

literatura_polska_xix_wieku_w_perspektywie_edytorskiej

 

literatura_powszechna_od_1918

 

literatura_powszechna_od_romantyzmu_do_1918

 

marketing_wydawniczy

 

nowe_tendencje_w_edytorstwie_naukowym

 

poetyka_z_elementami_teorii_literatury

 

podstawy_dtp

 

podstawy_grafiki_komputerowej

 

prawo_wlasnosci_intelektualnej

 

projektowanie_publikacji

 

promocja_ksiazki_w_mediach

 

redakcja_tekstow_obcojezycznych

 

seminaria

 

sztuka_edytorska

 

tradycja_jezykowa_w_pracy_edytora

 

typowe_bledy_jezykowe

 

 

Humanistyka cyfrowa 1 rok II stopnia

 

karta_przedmiotu_sztuka_w_sieci

 

karta_przedmiotu_kultura_konwergencji

 

karta_przedmiotu_narzedzia_humanisty

 

karta_przedmiotu_seminarium_kultura_humanistyka_cyr

 

karta_przedmiotu_medialna_kreacja_rzeczywistosci

 

karta_przedmiotu_warsztaty_audialne

 

karta_przedmiotu_komunikacja_jezykowa

 

karta_przedmiotu_projektowanie_graficzne

 

karta_przedmiotu_projektowanie_graficzne

 

karta_przedmiotu_blogosfera

 

karta_przedmiotu_praca_red_naukowego

 

karta_przedmiotu_praca_red_wydawniczego

 

karta_przedmiotu_-_sztuka_autoprezentacji

 

karta_przedmiotu_-_czytanie_filmu

 

karta_przedmiotu_seminarium_seminarium_internet

 

humanistyka_cyfrowa_-_karta

 

sztuka_pisania_karta_przedmiotu

 

karta_przedmiotu.internet

 

karta_przedmiotu_kultura_2.0

 

karta_przedmiotu_ikonicznosc

 

karta_przedmiotu_kultura_dyplom

 

karta_przedmiotu_pamiec_regionalna_i_kulturowa

 

karta_przedmiotu_prawo_autorskie_i_medialne

 

karta_przedmiotu_projektowanie_www

 

karta_przedmiotu_edytorstwo_cyfrowe

 

karta_przedmiotu_seminarium_edycja

 

karta_przedmiotu_projekt_edycja

 

 

Autor: Magdalena Grela-Tokarczyk
Ostatnia aktualizacja: 28.10.2019, godz. 08:31 - Magdalena Grela-Tokarczyk