Katarzyna Woch, MA (Law) - Assistant

    

 

Graduate of Law at the John Paul II Catholic University of Lublin (2010). MA thesis entitled "Protection of the European Union market against unfair competition” written in the Department of European Union Law under the supervision of prof. dr hab. Artur Kuś. Studies completed with honours. She is one of the winners of The Third Edition of Competition For Young Lawyers, organized by Money.pl and Chałas&Partners Law Firm.

She completed postgraduate studies: „Przygotowanie projektów i zarządzanie funduszami europejskimi ed. VIII” organized by the University of Economics and Innovation together with OIC Poland Foundation.

Since 1 October 2010 full-time Faculty member in the Department of European Union Law. She is interested in The Common Fisheries Policy and european funds. She has been teaching European Union Law and European Union Funds.

She combines also theory with practise and works as a judge assistant in the District Court in Pulawy.

 

List of publications:

 

I. Monographs and academic handbooks:

  • Swoboda przepływu kapitału i płatności, in: A. Kuś (ed.), E. Krzysztofik, K. Miaskowska-Daszkiewicz, R. Pal, T. Sieniow, A. Szachoń-Pszenny, K. Woch, P. Wojtasik, Prawo materialne Unii Europejskiej w zarysie, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011 (ISBN 978-83-7702-205-04), p. 331-379.
  • Droga Polski do Unii Europejskiej, Charakter prawny Unii Europejskiej, Członkostwo w Unii Europejskiej, in: A. Kuś (ed.), E. Krzysztofik, K. Miaskowska-Daszkiewicz, R. Pal, A. Parol, T. Sieniow, A. Szachoń-Pszenny, K. Woch, P. Wojtasik, Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej w zarysie, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012 (ISBN 978-83-7702-488-1), p. 61-70, 77-84, 91-102.
  • Wpływ prawa Unii Europejskiej na wybrane regulacje prawa polskiego w zakresie swobody przepływu kapitału, w: A. Kuś (red.), A. Szachoń-Pszenny (red.), Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie - doświadczenia i perspektywy, Tom I - 10 lat Polski w Unii Europejskiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s. 239-255.
  • Polish road to EU membership, The legal nature of the European Union, Membership in the European Union in: A. Kuś (ed.), E. Krzysztofik, K. Miaskowska-Daszkiewicz, R. Pal, A. Parol, T. Sieniow, A. Szachoń-Pszenny, K. Woch, P. Wojtasik, Introduction to European Union Institutional Law, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, p.43-53, 55-62, 68-79.

 

II. Articles and other texts:

  • Postępowanie antydumpingowe jako instrument ochrony rynku Unii Europejskiej przed nieuczciwą konkurencją - część I i II, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego", no. 5(190)/2011, no. 6(191)/2011 and 7(192)/2011.
  • Postępowanie dotyczące obchodzenia ostatecznych ceł antydumpingowych w sprawie biodiesla pochodzącego z USA, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego", no. 10(195)/2011.
  • Unijne regulacje w zakresie prawa spadkowego z elementem transgranicznym, Edukacja Prawnicza, numer 3 (165)/2015/2016.

 

III. Other publications: author of 21 tasks drown up for law students in a national competition organised by Edukacja Prawnicza 2012-2015. 

 

 

Classes in 2018/2019...

 

Contact: katarzyna.woch@kul.pl / katarzyna_woch@wp.pl 

 

Office Hours...