Kierownik: prof. dr hab. Witold Jarczyk, prof. zw.

 

dr Beata Kraska, asystent

mgr Bruno Sadok, asystent

 

 

Badania pracowników katedry skupiają się wokół następujących zagadnień:

- problemy teorii średnich:

  • łączenie średnich, czyli wyznaczanie średniej w sumie dwóch przedziałów przyległych I i J, mając dane średnie M w przedziale I i N w przedziale J;
  • charakteryzacja par ważonych średnich quasi-arytmetycznych mających pierwiastki iteracyjne oraz tych, które są zanurzalne w półpotoki; wyznaczanie tych pierwiastków i półpotoków;
  • wypukłość ważonych średnich quasi-arytmetycznych;

- wyznaczanie wymiaru Hausdorffa basenów miar prawdopodobieństwa w przestrzeniach ciągowych:

badanie wąskich basenów składających się z sygnałów o jednakowych zbiorach granicznych miar empirycznych;

- gry obrony i problem ich ceny jako szczególny przypadek gier różniczkowych: znalezienie minimalnej liczby ruchomych kamer potrzebnych do obserwacji intruza w danym obszarze (na przykład na odcinku, w korytarzu);

- dydaktyka matematyki: podniesienie jakości edukacji matematycznej w związku z nowym ustrojem szkolnym, w szczególności ze zmianami w przepisach Prawa Oświatowego.

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 05.03.2018, godz. 07:48 - Anna Położyńska