Katedra Analizy Obrazów powstała w październiku 2005 roku. Działalność naukowa Katedry zorientowana jest na opracowywanie nowoczesnych metod komputerowej analizy danych, zastosowanie metod inteligencji obliczeniowej i obliczeń z wykorzystaniem ziaren informacji do rozwiązywania zaawansowanych problemów występujących w naukach technicznych, medycznych i przyrodniczych oraz rozpoznawanie oraz porównywanie obiektów w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem łańcuchów Browna oraz innych struktur ciągowych.

 

Plan działalności na lata 2017-2021 obejmuje przygotowanie dwóch projektów badawczych z zakresu inteligencji obliczeniowej i rozpoznawania obrazów, we współpracy z instytutami naukowo-badawczymi, zorganizowanie dwóch konferencji naukowych o zasięgu międzynarodowym, kontynuację i podjęcie prac w zakresie przygotowania dwóch rozpraw doktorskich i jednej rozprawy habilitacyjnej oraz opracowanie monografii naukowej. Ze względu na zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty planowanych badań oraz ich interdyscyplinarny charakter, badania prowadzone są we współpracy z innymi ośrodkami naukowo-badawczymi: Instytutem Badań Systemowych PAN w Warszawie, Instytutem Agrofizyki PAN w Lublinie, Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, Instytutem Medycyny Wsi w Lublinie.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 20.05.2019, godz. 11:48 - Anna Położyńska