W Katedrze Chemii Fizycznej i Fizykochemicznych Podstaw Inżynierii Środowiska prowadzone są następujące badania:

 • Badania właściwości związków antyseptycznych stosowanych
  w stomatologii.
 • Synteza i charakterystyka wybranych nanocząstek, opracowanie metody otrzymywania cząstek nano-i mikro-srebrowych bazujących na koloidzie cytrynianu srebra.
 • Badania nad syntezą złożonych nanocząstek typu core-shell oraz analizą związków aktywnych w materiałach biomedycznych.
 • Badania stabilizatorów do wybranych układów emulsyjnych i koloidalnych.
 • Charakteryzacja struktur niskowymiarowych w celu zastosowania ich
  w polimerach jako komponentów układów dedykowanych do konwersji energii fali elektromagnetycznej.
 • Badanie właściwości materiałów tlenkowych do zastosowań w ogniwach fotowoltaicznych oraz jako warstw katalitycznych.
 • Badania mikrostruktury i własności proszków stopów Ti do wytwarzania elementów z zakresu technologii aerokosmicznej metodą druku 3-D.
 • Badania zastosowania odpadów komunalnych i przemysłowych
  do produkcji materiałów budowlanych.

 

Autor: Anna Gronba
Ostatnia aktualizacja: 26.03.2018, godz. 13:58 - Adam Garbacz