Al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel. 445 43 75

Katedra powstała w 2009 roku. Jej kierownikiem jest dr hab. Rafał Wnuk, prof. KUL, laureat m.in. XV edycji nagrody „Przeglądu Wschodniego” za książkę „»Za pierwszego Sowieta« Polska konspiracja na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej (wrzesień 1939-czerwiec 1941)”.
Doktorantką przy katedrze jest mgr Paulina Kusz.
Główne kierunki badań naukowych katedry to: historia i funkcjonowanie systemów totalitarnych, hitlerowska i sowiecka okupacja, wojenne i powojenne podziemie niepodległościowe, stosunki polsko-ukraińskie, konspiracja antykomunistyczna w Europie Środkowej 1944-1953.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 04.05.2010, godz. 14:16 - Liliana Kycia