Katedra Filologii Greckiej

szkoa_ateska_400

OBSADA PERSONALNA KATEDRY:

dr hab. Krzysztof Narecki - prof. KUL - kierownik Katedry

dr Katarzyna Kołakowska - adiunkt

dr hab. Ewa Osek, adiunkt

dr hab. Iwona Wieżel - adiunkt

 

Doktoranci:

 

mgr Anna Budzeń

 

mgr Artur Turowski

 

mgr ks. Mariusz Szmajdziński

 

 

PROBLEMATYKA BADAWCZA KATEDRY:

  • filozofia starożytnej Grecji: przedsokratycy (edycja, przekłady i interpretacje fragmentów);
  • Arystoteles, Platon;
  • grecka terminologia filozoficzna: od przedsokratyków do Arystotelesa;
  • mit w poematach Empedoklesa;
  • historia literatury greckiej (Homer, Hezjod, Hymny Homeryckie);
  • oralność w kulturze i literaturze Grecji okresu archaicznego;
  • historiografia archaiczna (Herodot z Halikarnasu);
  • poetyka i retoryka starożytna;
  • orfizm i orficy;
  • historia filologii klasycznej w KUL.
Autor: Krzysztof Narecki
Ostatnia aktualizacja: 09.01.2019, godz. 12:35 - Magdalena Grela-Tokarczyk