nr tel.: 81 445 40 38

 

  • Na gruncie filozofii realistycznej prowadzone są badania dotyczące obecnej i przyszłej sytuacji cywilizacji Zachodu. Od 2001 r., co roku pracownicy Katedry organizują Międzynarodowe Sympozja z cyklu Przyszłość cywilizacji Zachodu. Do roku 2019 odbyło się 18 takich Sympozjów. Podejmowane były następujące zagadnienia: „Przyszłość cywilizacji Zachodu”, „Kultura wobec techniki”, „Filozofia i edukacja”, „Człowiek i państwo”, „Polityka a religia”, „Ewolucjonizm czy kreacjonizm”, „Sprawiedliwość – idee a rzeczywistość”, „Terroryzm – dawniej i dziś”, „Cywilizacje wobec multikulturalizmu”, „Jan Paweł II wobec totalitaryzmów”, „Tożsamość Zachodu w obliczu globalnych migracji”, „Uniwersytet katolicki: zagrożenia i perspektywy”, „Filozofia a cywilizacje”, „Pedagogika – nauka czy ideologia?”. Teksty wygłoszonych referatów opublikowane zostały w 7 tomach materiałów posympozjalnych, a w ostatnich latach ukazują się na łamach czasopisma filozoficznego pt. „Człowiek w Kulturze” wydawanego staraniem pracowników Katedry. Wszystkie numery tego pisma dostępne są na stronie internetowej: http://www.czlowiekwkulturze.pl/

 

  • Od roku 2006 pracownicy Katedry organizują w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II coroczne Wykłady im. O. Jacka Woronieckiego, podczas których kilkudniowe zajęcia i wykłady prowadzą profesorowie reprezentujący różne ośrodki naukowe w Europie i w USA. Dotychczas uczestniczyli w nich: prof. Peter Redpath (St. John’s University, New York), prof. Thomas A. Michaud (Wheeling Jesuit University, West Virginia), prof. Brendan Sweetman (Rockhurst University, Kansas City), prof. Curtis Hancock (Rockhurst University, Kansas City), prof. Fulvio Di Blasi, prof. Richard J. Fafara, prof. Edward M. Macierowski, prof. Stephen Chamberlain, prof. John Dudley.

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2019, godz. 11:29 - Andrzej Zykubek