Katedra funkcjonowała do 12 maja 2014 r.
Została włączona do Katedry Filozofii Przyrody.

 

Pracownicy Katedry

  • Katedra Filozofii Przyrody Nieożywionej w swojej działalności badawczej i dydaktycznej zajmuje się problematyką z zakresu kosmofilozofii, historii filozofii przyrody oraz historii nauk przyrodniczych. W obszarze badawczym podejmowana jest przede wszystkim problematyka oddziaływania astronomii z szeroko rozumianą filozofią przyrody i innymi dziedzinami kultury w tworzeniu monistycznej koncepcji świata. Wśród prowadzonych prac znajdują się także przedsięwzięcia ukazujące rolę historii nauki jako formy popularyzacji nauk przyrodniczych oraz znaczenie filozofii przyrody w edukacji przyrodniczej.
  • Pracownicy Katedry wykonują zadania w ramach długofalowej współpracy z towarzystwami naukowymi (Towarzystwo Naukowe KUL, Sekcja Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych PTF,  Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu) przy takich przedsięwzięciach jak Powszechna Encyklopedia Filozofii, Encyklopedia Filozofii Polskiej i Encyklopedia Filozofii Przyrody.  Obok działalności badawczej i dydaktycznej na uniwersytecie prowadzą również zajęcia dydaktyczne w wyższych seminariach duchownych oraz szeroko rozumianą działalność edukacyjną.

 

 

 

Autor: Zenon E. Roskal
Ostatnia aktualizacja: 05.06.2014, godz. 13:11 - Andrzej Zykubek