Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia z: Filozofii społecznej; Elementów filozofii; Historii filozofii z elementami myśli społecznej; Aksjologii kultury; Socjologii organizacji; Problemów filozofii współczesnej; Filozofii kultury; Proseminarium z filozofii społecznej i filozofii kultury; Seminarium magisterskie z filozofii społecznej oraz Seminarium doktoranckie. Ks. prof. S. Kowalczyk - wieloletni Kierownik Katedry - współorganizował trzy ogólnopolskie sympozja naukowe poświęcone osobie i filozofii Jacquesa Maritaina. Ponadto organizowane były międzynarodowe sympozja naukowe poświęcone problematyce polonijnej. Przedmiotem wykładów monograficznych prof. S. Kowalczyka, były następujące bloki tematyczne: zagadnienie światopoglądu, współczesne koncepcje Boga i religii, antropologia filozoficzna, filozofia społeczna, współczesne idee człowieka, filozofia kultury, liberalizm, personalizm J. Maritaina, postmodernizm, filozofia wolności w ujęciu historycznym i problemowo-systematycznym, idea sprawiedliwości, demokracja, filozofia narodu, filozofia sportu. Finalnym efektem wykładów kursorycznych i monograficznych. S. Kowalczyka były prace książkowe.
W Katedrze wypromowano 14 rozpraw doktorskich oraz 149 prac magisterskich.
Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 28.02.2008, godz. 13:41 - Magdalena Waniewska-Bobin