W ramach pracy naukowo-badawczej KFS rozwijane są zagadnienia podstawowej nauki jaką jest fizyka z zastosowaniem metod fizyki praktycznej w inżynierii środowiska. Katedra FS rozwija ponadto teoretyczno-eksperymentalne badania aplikacyjne materiałów środowiska naturalnego oraz zjawisk warunkujących jego ekologiczną jakość, w tym badania spektrometryczne materiałów i procesów oraz ich komputerowe modelowanie.

Autor: Andrzej Marek
Ostatnia aktualizacja: 09.04.2018, godz. 08:23 - Adam Garbacz