KATEDRA HISTORII DUCHOWOŚCI

 

PRACOWNICY

Kierownik: ks. prof. dr hab. Jarosław M. Popławski

ks. dr hab. Stanisław Zarzycki, prof. KUL
ks. dr hab. Jan Miczyński, adiunkt

POWSTANIE

Już w 1977 roku ks. doc. dr hab. Walerian Słomka podejmował próby utworzenia Katedry Historii Duchowości. Jednakże dopiero po utworzeniu w 1981 roku samodzielnej Specjalizacji Teologii Życia Wewnętrznego, rok później - w 1982 roku powołano do istnienia Katedrę Historii Duchowości.
Początkowo jej kuratorem był ks. prof. dr hab. Walerian Słomka, a w latach 1987 - 2005 jej kierownikiem był ks. prof. dr hab. Jerzy Misiurek. Obecnie Katedrą kieruje ks. dr hab. Jarosław M. Popławski, prof. KUL

Przy Katedrze Historii Duchowości zatrudnieni byli:
- 1982-1986 - ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański
- 1984-1996 - ks. prof. dr hab. Edward Walewander (wykłady zlecone)

- 1986-2006 - ks. prof. dr hab. Jerzy Misiurek

- od 1996 - ks. prof. dr hab. Jarosław M. Popławski
- od 2001-2008 - ks. dr Krzysztof Burski SSP, adiunkt
- od 2005 - ks. dr hab. Jan Miczyński, adiunkt

- od 2013 - ks. dr hab. Stanisław Zarzycki, prof. KUL

 

KIERUNKI BADAŃ

Katedra Historii Duchowości bada dzieje życia duchowego różnych wyznań w Europie i w Polsce, czego owocem jest m.in. kilkutomowa monografia ks. prof. J. Misiurka Historia i teologia polskiej duchowości katolickiej.
W ostatnim czasie w centrum uwagi pracowników naukowych Katedry znalazły się postacie beatyfikowanych Polaków z okresu II wojny światowej, jak również duchowość zmartwychwstańcza, alberioniańska oraz duchowość bł. Elżbiety od Trójcy Świętej.

Więcej informacji nt. Katedry [www]
Autor: Michał Szych
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2019, godz. 13:27 - Jan Miczyński