Katedra powstała w 2014 roku z połączenia dotychczasowych katedr:

• Katedry Historii Kościoła w Czasach Nowożytnych

• Katedry Dziejów Teologii.

Katedra Historii Kościoła w Czasach Nowożytnych została powołana w 1972 roku Jej pierwszym, długoletnim kierownikiem był ks. prof. dr hab. Bolesław Kumor. Od 1998 roku katedrą kierował ks. prof. dr hab. Anzelm Weiss. Badania prowadzone w katedrze początkowo dotyczyły zagadnień z zakresu dziejów organizacji i ustroju Kościoła, później także szeroko pojętej eklezjalnej historii społecznej, zwłaszcza dziejów życia religijnego, misji duszpasterskiej Kościoła, kultury religijnej, czy prozopografii historyczno-kościelnej okresu staropolskiego.

Katedra Dziejów Teologii powstała w 1976 roku, kierownikiem został o. prof. dr hab. Damian Henryk Wojtyska, w latach 1998-2003 kuratorem Katedry był ks. prof. dr hab. Marek Zahajkiewicz, w latach 2003-2005 kierował Katedrą ks. prof. dr hab. Janusz Dyl, od 2006 roku kierownikiem był o. prof. dr hab. Roland Prejs. Badania prowadzone w Katedrze dotyczyły teologicznej formacji duchowieństwa, kształtowania się myśli teologicznej, zwłaszcza w Polsce oraz dorobku pisarskiego poszczególnych teologów.

W Katedrze Historii Kościoła w Czasach Nowożytnych i Dziejów Teologii dotychczasowe kierunki badań obu poprzednich katedr są kontynuowane i rozwijane.

Obecnie w katedrze zatrudnionych jest czterech pracowników:

o. prof. dr hab. Roland Prejs OFMCap - kierownik

ks. dr hab. Jarosław Marczewski, adiunkt

dr hab. Włodzimierz Osadczy, prof. nadzw.

dr hab. Piotr Plisiecki, adiunkt

Autor: Marek Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2017, godz. 12:09 - Włodzimierz Bielak