Katedra powstała niedawno, formalnie powołana do życia w marcu 2009.

Kierownik Katedry

dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL

Tematyka badań
Główna nić zainteresowań badawczych koncentruje się na prowadzeniu polityki przez różnorodne podmioty społeczne w zmieniających się systemach politycznych w Europie XIX i XX wieku. Badania dotyczą tak historii polityki polskiej czasów I wojny światowej, okresu międzywojennego, jak i czasów PRL. Oprócz badań z zakresu wydarzeń politycznych, prowadzone są prace dotyczące historii myśli politycznej oraz ideologii. Badania te mają po części charakter intersdyscyplinarny: odwołują się tak do treści filozoficznych, jak i politologicznych.

Najważniejsze prace
M. Ryba, Środowiska i ugrupowania polityczne na Lubelszczyźnie 1914 - 1918, Lublin 2007
Tenże, Szkoła w okowach ideologii. Szkolna propaganda komunistyczna w latach 1944 - 1956, Lublin 2006
Tenże, Naród a polityka. Myśl polityczna twórców ruchu narodowego w okresie międzywojennym, Lublin 1999

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 29.03.2010, godz. 12:54 - Liliana Kycia