Adres do korespondencji:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II [pok. CN 110]

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin 

 

Katedra znajduje się w budynku CN - 110
tel. 081-445-43-30

mail do kierownika katedry: gbujak@kul.lublin.pl

 

Katedra została utworzona na mocy uchwały Senatu Akademickiego KUL z 11 października 1978 r. Jej twórcą i pierwszym kierownikiem w latach 1978-1982, a następnie kuratorem w latach 1982-1985 był prof. Władysław Rostocki. Od roku 1982 do 1991 kuratorem Katedry był prof. Zygmunt Sułowski. W latach 1991-2008 Katedrą kierował prof. Stanisław K. Olczak. W latach 2008-2011 kuratorem katedry był dr hab. Cezary Taracha, prof. KUL.

 

W Katedrze pracują: 

 

Doktoranci:

 

Katedra sprawuje opiekę nad specjalizacją archiwalną studentów, której inicjatorem i długoletnim kierownikiem był prof. Władysław Rostocki, a po nim prof. dr hab. Stanisław K. Olczak. Obecnie funkcję tę sprawuje dr hab. Tomasz Nowicki prof. KUL.

 

Badania naukowe prowadzone w Katedrze dotyczą historii państwa i prawa Polski, administracji i struktur społeczno-politycznych XIX i XX wieku (prof. Rostocki), kancelarii kościelnych, ustroju i administracji Kościoła katolickiego w Polsce (szkolnictwa, duchowieństwa, sieci i funkcji kościołów parafialnych, zwłaszcza XVI-XVIII w.: prof. S. Olczak, dr hab. T. Nowicki prof. KUL, XX wieku - ks. dr hab. G. Bujak).

 

Pracownicy Katedry Historii Ustroju i Administracji Polski prowadzili i prowadzą badania w ramach innych placówek naukowych. Bardzo cenną rzeczą jest opracowanie przez dra J. Skarbka w ramach prac Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce atlasu dotyczącego Chrześcijaństwa w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX wieku. Natomiast dr M. Trojanowska (były dyrektor Archiwum Państwowego w Lublinie) ogłosiła drukiem opracowane przez siebie inwentarze archiwalne dotyczące miasta Lublina oraz Chełmskiego Konsystorza Greckokatolickiego. Do września 2016 roku w katedrze był również zatrudniony ks. diakon dr Piotr Siwicki.

Opr. Stanisław K. Olczak

Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 01.12.2017, godz. 13:17 - Tomasz Nowicki