Historia Katedry Krytyki Literackiej


Katedra Krytyki Literackiej jest jedną z najnowszych Katedr Instytutu Filologii Polskiej KUL. Powstała w 2006 roku.
Kierownikiem Katedry została dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara, prof. KUL, wcześniej pracownik Katedry Literatury Oświecenia i Romantyzmu.

Od roku akad. 2008/2009 zajęcia w katedrze prowadzi mgr Małgorzata Peroń.
Katedra umożliwiła otwarcie specjalizacji krytycznoliterackiej i specjalizacji krytyka artystyczna dla studentów polonistyki, ale także wszystkich studentów Wydziału Nauk Humanistycznych KUL.
Autor: Małgorzata Peroń
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2011, godz. 08:37 - Agata Poręba