Pracownicy:

Kierownik prof. dr hab. Witold Kołbuk

dr Andrij Saweneć, adiunktAdres:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Nauk Humanistycznych
Katedra Kultury Bizantyjsko-Słowiańskiej
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

Gmach Główny, p. GG-312
Tel. (081) 445 43 19


Tematy badań naukowych:

Koegzystencja kulturalna, religijna i polityczna na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim w XIX i XX w.

Literatura zachodnio-ukraińska na przełomie XIX i XX w.

Życie polityczne, społeczne i kulturalne Rosjan w Polsce w XX w.

Autor: Monika Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2018, godz. 13:41 - Marcin Cybulski