tel. 081/445 44 41, 445 43 26
pok. GG-318 (Gmach Główny)

 Kierownik dr hab. Max Stebler

dr hab. Dorota Tomczuk

dr Eliza Chabros

dr Lucyna Krzysiak

dr Justyna Ofierska

dr Marta Pudło
mgr Sylwia Mitko

 

 

Główne kierunki badań:


- Kulturoznawstwo; problematyka wzajemnych stosunków polsko-szwajcarskich i niemiecko-polskich, z uwzględnieniem słowiańskiego Wschodu;
- Poszukiwanie w zabytkach literatury niemieckojęzycznej pojęć kluczowych, potwierdzających chrześcijańskie korzenie Europy;
- Zagadnienia leksykalne dotyczące wzajemnego oddziaływania współczesnego języka polskiego i niemieckiego;

- historia i teoria dramatu i teatru niemieckiego, austriackiego i szwajcarskiego, historia doktryn teatralnych w krajach niemieckojęzycznych, publicystyka literacka i krytyka teatralna w XIX i XX wieku, formy działalności parateatralnej;

- historia i teoria filmu, kultura audiowizualna na przełomie XIX i XX wieku oraz początki kina, studia nad filmem niemieckiego obszaru językowego (ekspresjonizm w kinie niemieckim: badania nad gatunkami filmowymi i twórczością poszczególnych reżyserów), adaptacje filmowe jako szczególny przypadek związków filmu i literatury, kontekst kulturowy kina;

- zagadnienia związane z dydaktyką filmu i metodyką jego stosowania jako środka przekazu i pomocy naukowej, sztuki adiowizualne i massmedia w dydaktyce nauczania języka niemieckiego;
- Studia kontrastywne: przyimki niemieckie i ich polskie odpowiedniki;
- Aspekty glottodydaktyczne i psycholingwistyczne ustnej produkcji językowej;
- Dydaktyzacja krótkich form literackich.

Autor: Sylwia Mitko
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2019, godz. 17:11 - Sylwia Mitko