Leerstoel Nederlandse Taal en Letterkunde

  

 Rogier van der Weyden, Chrystus zmartwychwstały ukazuje się Maryi, 1440

Zalig Pasen! Radosnych Świąt Wielkiej Nocy!

 

Ogólna informacja o katedrze

Folder promocyjny do pobrania: Folder1.doc

Wywiad z dnia niderlandzkiego, 28.05.2009: http://www.kul.lublin.pl/akf-dzien-niderlandzki,art_18298.html

 

Studia z Filologii Niderlandzkiej

3-letni program (studia licencjackie) do pobrania: Program.doc

Program (przedmioty) do pobrania: Przedmioty.doc

Program (wykładowcy) do pobrania: Wyklado.doc

 

Dodatkowe specjalizacje dla studentów filologii niderlandzkiej

Jedna specjalizacja dla studentów filologii niderlandzkiej jest bezpłatna

 

1. Specializacja: język biznesowy, od 2009-2010, program do pobrania:Biznesowy.doc

2. Specializacja: język angielski, od 2010-2011, program do pobrania: Specjangl.doc

3. Specializacja: tłumaczenia, od 2011-2012, dla studentów na studiach magisterskich (program w przygotowaniu)

 

Język niderlandzki dla studentów filologii angielskiej

1. Ćwiczenia z języka niderlandzkiego: nidangl.doc

2. Specjalizacja niderlandystyczna: Specjangl.doc

  

Niderlandzki dla studentów MISH

Program: MISH.doc

  

Filologia Niderlandzka dla cudzoziemców

Studenci spoza Polski mogą studiować od pierwszego roku. Wykłady na pierwszym roku są prowadzone w języku angielskim, dobra znajomość języka angielskiego jest niezbędna.

Od drugiego roku wykłady są prowadzone głównie w języku niderlandzkim.

 

Fakultatywne kursy języka niderlandzkiego

Fakultatywne kursy języka niderlandzkiego są organizowane przez:

 

STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH
Akademickie Centrum Językowe
przy Fundacji Rozwoju KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

 

Pokój GG-230
tel./fax: (081) 445 42 29 / (081) 445 42 27 

 

Więcej informacji na stronie:  http://www.kul.lublin.pl/1200.htlm

  

Rinaldo Neels

rneels@kul.lublin.pl

 

 

Katedra Literatury i Języka Niderlandzkiego
Pokój CN-945
Collegium Jana Pawła II
tel. 0048 81 445 39 45
Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 02.04.2012, godz. 21:57 - Marcin Polkowski