tel./fax: 081/445-43-26
pok. GG-320 (Gmach Główny)

Kierownik dr hab. Marek Jakubów, prof. KUL
             dr Ewa Grzesiuk

 


Główne obszary badawcze:

- antropologia literacka; kształtowanie obrazu człowieka w literaturze niemieckiej XVIII w. pod wpływem antropologii filozoficznej i filozofii popularnej; antropologia i powieść oświeceniowa
- transfer kulturowy w literaturze polskiej i niemieckiej XVII i XIX w.
- katolicyzm a literatura niemiecka i polska XIX w.

Autor: Sylwia Mitko
Ostatnia aktualizacja: 30.06.2014, godz. 16:32 - Sylwia Mitko