Katedra Makrostruktur Społecznych została powołana w połowie lat dziewięćdziesiątych w wyniku wyodrębnienia się jej z Katedry Socjologii Ogólnej. Twórcą i pierwszym jej kierownikiem był profesor Jan Turowski – autor min. dwutomowej „Socjologii małych i wielkich struktur społecznych”. Obecnie funkcję kuratora Katedry pełni ks. dr hab. Jan Szymczyk. W Katedrze jest zatrudniona na pełnym etacie p. dr Janina Zabielska.

W ramach działalności dydaktycznej Katedry prowadzone są m.in. wykłady: Socjologia ogólna. Makrostruktury Społeczne, Socjologia władzy, oraz Wybrane zagadnienia z socjologii miasta. Pod kierownictwem Prof. Stanisława Cieśli, do lutego 2008 Kierownika Katedry,  powstało ponad 150 prac magisterskich. Na seminarium doktoranckim – istniejącym od 2001 roku – powstały i zostały obronione dwie prace doktorskie, kolejne są w fazie finalnej.

Problematyka poruszana w trakcie seminariów tak magisterskich, jak i doktoranckich jest rozległa, prace skupiają się wokół tematów związanych z rolą samorządów w życiu mieszkańców miast, z aktywnością społeczną oraz dotyczących postaw wobec integracji Polski z Unią Europejską, globalizacją i wizjami przyszłej Europy. Nadto podejmowana jest tematyka dotycząca bezrobocia, ubóstwa i innych problemów społecznych. Jako przykładowe tytuły napisanych już prac można podać: Postawy mieszkańców małego miasta wobec członkostwa Polski w UE, Aktywność społeczności lokalnej, Programy przeciwdziałania bezrobociu, Ubóstwo w wielkim mieście itp.
Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 18.02.2008, godz. 15:59 - Jan Gałkowski