Katedra Medialnej Komunikacji Społecznej rozpoczęła swoją działalność 1 października 2016 r. Została wyodrębniona z Katedry Semiotyki i Retoryki Dziennikarstwa Audiowizualnego kierowanej przez prof. dr hab. Karola Klauzę. Pracownicy Katedry wywodzą się z istniejących wcześniej w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katedr: Realizacji Filmowej i Telewizyjnej (kierowanej przez prof. Andrzeja Jurgę) oraz Teorii i Praktyki Komunikacyjnej Radia (kierowanej przez prof. dr hab. Stanisława Jędrzejewskiego). Po likwidacji tych katedr personel naukowo-dydaktyczny funkcjonował w ramach Pracowni Dziennikarstwa Audiowizualnego również kierowanej przez prof. dr hab. Karola Klauzę. Od początku roku akademickiego 2016/2017 zespół pracowników specjalizujących się szczególnie w problematyce radia i telewizji tworzy samodzielną strukturę.

 

 

Pracownicy Katedry Medialnej Komunikacji Społecznej

 

Kierownik:

Dr hab. Dariusz Wadowski

konsultacje: czwartek 14:10-15:50

CP-32

mail: darwad@kul.pl

 

Pozostali pracownicy:

Dr Małgorzata Żurakowska – starszy wykładowca

konsultacje: poniedziałek 17:30-19:10

GG-34

mail: malgorzata.zurakowska@radio-lublin.pl

 

Od 11.03.2020 konsultacje odbywają się w formie korespondencji mailowej.

 

 

 

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 17.04.2020, godz. 18:26 - Aneta Wójciszyn-Wasil