Główne kierunki badań:

  • Kierunki rozwoju prawa kontraktów i prawnych sposobów zabezpieczeń wierzytelności
  • Umowy w obrocie krajowym i międzynarodowym
  • Europejskie prawo procesowe cywilne
  • Klauzule generalne w postępowaniu cywilnym
  • Pełnomocnictwo w systemie prawa prywatnego
  • Instytucje prawa ukraińskiego w odniesieniu do prawa prywatnego polskiego
  • Znaki towarowe w systemie praw zastawniczych
  • Prawo szkodowe
  • Prawo bioetyczne
  • Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości

 

Pracownicy Katedry w ramach realizacji zadań statutowych prowadzą badania w zakresie europeizacji polskiego prawa prywatnego. Przedmiotem prac badawczych jest w szczególności kwestia dostosowywania regulacji polskiego prawa prywatnego do wymogów europejskich oraz wpływu europejskich rozwiązań prawnych na treść norm prawa polskiego. 

W ramach indywidualnych badań własnych pracownicy katedry zajmują się zagadnieniem kierunków rozwoju prawa kontraktów i prawnych sposobów zabezpieczania wierzytelności oraz umowami handlowymi w obrocie krajowym i międzynarodowym 

 

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 12.04.2018, godz. 08:08 - Jacek Widło