Kierownik: prof. dr hab. Piotr Matus, prof. zw.

 

dr Viktor Melnyk, prof. KUL

dr Mykola Prodaniuk, adiunkt

mgr inż. Magdalena Wilkołazka, asystent

 

 

Katedra Modelowania Matematycznego działa od listopada 2005 r., ale jeszcze przed powstaniem Katedry rozpoczęliśmy prace nad schematami różnicowymi dla równań różniczkowych cząstkowych typu parabolicznego, eliptycznego i hiperbolicznego. Schematy te budowaliśmy zarówno na siatkach jednostajnych, jak i niejednostajnych.


Obecnie pracujemy nad:

  • modelowaniem matematycznym rzeczywistych problemów fizycznych,
  • badaniem stabilności metod numerycznych dla quasiliniowego równania parabolicznego i dynamiki gazów przy założeniach nałożonych tylko na dane wejściowe,
  • konstrukcją dokładnych schematów różnicowych dla równań fizyki matematycznej,
  • analizą zagadnień różnicowych i metod numerycznych dla quasiliniowych równań parabolicznych w przypadku rozwiązań typu blow-up,
  • konstrukcją teorii algorytmów monotonicznych dla układów równań typu eliptycznego i parabolicznegoProf. dr hab. Piotr Matus jest również promotorem prac magisterskich, których tematyka obejmuje problemy podejmowane przez Katedrę.

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 20.05.2019, godz. 12:03 - Anna Położyńska