Katedra istnieje od roku akademickiego 2009/2010

                             

Celem Katedry Nauk o Polityce jest - w pierwszym rzędzie - realizacja procesu dydaktycznego, zgodnie z minimum programowym dla kierunku europeistyka, w przedmiocie dyscypliny.

Jej działalność naukowa sprzyja integralnemu systemowi badań, formacji, informacji i dokumentacji w zakresie nauk o polityce. Tworzy forum ułatwiające współpracę między badaczami na poziomie uniwersytetu, kraju i międzynarodowym. Duża waga przywiązywana jest do studiów porównawczych, zwłaszcza nad aktorami procesów politycznych oraz współczesnymi relacjami polityka - religia.

 

Organizacja Konferencji Międzynarodowych:

  1. 14 maja 2014 - międzynarodowa polsko-ukraińska konferencja pt. „Relacje polityczne między Polską i Ukrainą. Doświadczenia i perspektywy". Miejsce konferencji: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Collegium Iuridicum, aula 300. Organizator: Katedra Nauk o Polityce (więcej).
  2. 15 maja 2014 - międzynarodowa polsko-ukraińska konferencja pt. „Wyzwania społeczno-gospodarcze Ukrainy przed przystąpieniem do Unii Europejskiej". Miejsce konferencji: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Collegium Iuridicum, s. 204. Organizator: Katedra Nauk o Polityce i Katedra Nauki Administracji (więcej).
  3. 22 października 2014 - międzynarodowa konferencja pt. „Rodzina i polityka. W 20. Rocznicę międzynarodowego Roku Rodziny 1994-2014". Miejsce konferencji: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Collegium Ioannis Pauli II, aula 1031. Organizator: Katedra Nauk o Polityce, Katedra Historii Prawa Kanonicznego oraz Prawa Kanonizacyjnego i Sakramentów Świętych (więcej).
  4. 9-10 listopada 2015 - międzynarodowa konferencja pt. „Kulturowy wymiar integracji europejskiej". Miejsce konferencji: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Collegium Iuridicum, ul. Spokojna 1, sala 204. Organizator: Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, Katedra Nauk o Polityce Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Zakład Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, Instytut Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Politologii Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (więcej).
  5. 10 września 2016 - II Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu Kulturowy wymiar integracji europejskiej od tytułem: "Prawne i społeczne aspekty współpracy między Unią Europejską a państwami Partnerstwa Wschodniego. Procesy demokratyzacji państwa a problem korupcji". Miejsce konferencji: Narodowy Uniwersytet „Akademia Ostrogska" w Ostrogu na Wołyniu. Organizator: Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich, Katedra Katedra Nauk o Polityce Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział Nauk Politycznych i Zarządzania Informacją Narodowego Uniwersytetu „Akademia Ostrogska" w Ostrogu na Wołyniu, Fundacja Konrada Adenauera (więcej).

Prowadzona współpraca międzynarodowa:

 

Kierownicy Katedry:

Ks. dr hab. Wiesław Bar OFMConv, prof. KUL (1.10.2009 r. - 30.09.2011 r.)

Dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL (1.10.2011 r. - 30.09.2017 r.)

Dr hab. Sławomir Łukasiewicz, prof. KUL (1.10.2017 r. - )

Autor: Wiesław Bar
Ostatnia aktualizacja: 10.10.2018, godz. 12:55 - Filip Ciepły