Katedra Opieki Społecznej Paliatywnej i Hospicyjnej podejmuje badania mające na celu ukazanie potrzeby troski o człowieka, szczególnie człowieka przewlekle chorego, i jego rodziny. Studia te prowadzone są w następujących obszarach tematycznych:

  • Duszpasterstwo służby zdrowia i duszpasterstwo chorych;
  • Pastoralne aspekty opieki paliatywnej i hospicyjnej;
  • Infrastruktura eklezjalna w profilaktyce patologii społecznych;
  • Zasoby społeczne opieki paliatywnej i hospicyjnej;
  • Zadania Kościoła w przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu;
  • Szeroko rozumiana troska Kościoła o zdrowie rodziny;
  • Analiza zdrowia rodziny w aspekcie somatycznym, psychologicznym, moralnym i społecznym;
  • Nauczanie Kościoła nt. zdrowia i choroby szczególnie Jana Pawła II, Benedykta XVI, Franciszka, Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia i Papieskiej Rady ds. Rodziny.

Ważnym aspektem prowadzonych badań jest wskazanie działań profilaktycznych prowadzących do sytuacji w której osoby chore i ich rodziny nie byłyby wykluczone z życia społecznego, i by nadal były i czuły się potrzebne w życiu społecznym i w życiu wspólnoty Kościoła.

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu stanowi podstawowe zadanie rodziny, państwa i Kościoła. Każda z wymienionych instytucji posiada właściwe metody, formy i doświadczenie we wsparciu osób zagrożonych marginalizacją społeczną. Wśród grup szczególnego ryzyka znajdują się rodziny wielodzietne, osoby osadzone w zakładach karnych, osoby przebywające w warunkach wolnościowych po odbyciu kary. Należy wskazać na czynniki wzmacniające potencjał zagrożonych osób, czynniki ochraniające przed destruktywnymi zachowaniami, oraz czynniki wspierające w wychodzeniu z sytuacji patologicznych.

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 20.01.2021, godz. 11:34 - Ewa Zięba