Katedra Pedagogiki Pastoralnej i Teologii Wychowania

Instytut Pedagogiki

WZNoS KUL w Stalowej Woli

 

Powstanie:

Erygowana decyzją Senatu KUL JPII dnia 1 marca 2009 r.

Kierownik (kurator):

Kierownikiem katedry jest ks. dr hab. Roman B. Sieroń, prof. KUL JPII

Członkowie:

Ks. dr Bogdan Krempa

dr Ewa Sęk

Formy działalności – dokonania:

 

1. Współudział organizacyjny i patronat naukowy nad sympozjum „Kim jest dla mnie św. Paweł Apostoł?” przygotowanym przez młodzież Liceum Ogólnokształcącego im. KEN i Zespołu Szkół Specjalnych nr 6 w Stalowej Woli w ramach Diecezjalnego Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej „Eutrapelia” w Roku św. Pawła Apostoła, WZNoS KUL w Stalowej Woli, 25 maja 2009 r.

2. Udział w publikacji pokonferencyjnej „Kim jest dla mnie św. Paweł Apostoł?” (czerwiec 2009)

3. Od 1 marca 2009 r. kurator Katedry brał czynny udział w 2 konferencjach międzynarodowych i 1 konferencji krajowej oraz udział bierny w 7 konferencjach krajowych.

4. Katedra źródeł biblijnych pedagogiki katolickiej była współorganizatorem I Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu: Bóg a życie społeczne na temat: Agape, filantropia czy usługa? Działalność trzeciego sektora; WZNoS KUL Stalowa Wola, 15 kwietnia 2010 r. (ks. dr Bogdan Krempa)

5. Katedra źródeł biblijnych pedagogiki katolickiej była organizatorem Międzynarodowego Sympozjum z Wystawą „Sandomierskie Spotkania z Biblią w Roku Kapłańskim”, Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II Diecezji Sandomierskiej i Radomskiej; Polskie Towarzystwo Teologiczne, oddział w Sandomierzu; Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu; patronat naukowy: katedra źródeł biblijnych pedagogiki katolickiej WZNoS KUL w Stalowej Woli; Sandomierz, Instytut Teologiczny im. bł. Wincentego Kadłubka, 23 kwietnia 2010 r. (ks. prof. KUL dr hab. Roman B. Sieroń)

 

Rozwój:

 

 Od dłuższego już czasu w katedrze pedagogiki katolickiej Instytutu Pedagogiki WZNoS KUL w Stalowej Woli prowadzone są intensywne badania nad wspomnianą dziedziną pedagogiki, uprawianej na obszarze Kościoła katolickiego. Zaowocowały one powołaniem specjalności „pedagogika katolicka” w ramach Instytutu Pedagogiki.

       Nie da się jednak uprawiać nauki nazwanej pedagogiką katolicką bez sięgania i korzystania z jej podstawowych źródeł. Zalicza się do nich bez wątpienia Biblię i opisujący ją zespół nauk biblijnych (biblistyka) badanych w kontekście pedagogiczno-wychowawczym.

       Stąd powołanie z dniem 1 marca 2009 r. katedry źródeł biblijnych pedagogiki katolickiej. W obszarach badawczych wspomnianej katedry znajdą się elementy pedagogiczno-wychowawcze zawarte w Starym i Nowym Testamencie, jak również w obszarze literatury międzytestamentalnej i apokryficznej. W wymiarze pedagogicznym Starego Testamentu będą to: ponadczasowe i ponadkulturowe elementy pedagogii ST w świetle orędzia chrześcijańskiego na przykładzie ksiąg dydaktycznych Pierwszego Przymierza; odniesienia pedagogiczno – wychowawcze w literaturze międzytestamentalnej i apokryficznej a także aplikacje praktyczne czyli odczytanie na nowo pedagogii Starego Testamentu w czasach współczesnych. W dziedzinie Nowego Testamentu obszar badań będzie koncentrował się wokół orędzia Jezusa z Nazaretu w obrębie poszczególnych relacji Ewangelistów jak również aplikacji pedagogii Chrystusa dla współczesnych wychowujących i wychowywanych. Ponadto w obszarze nowotestamentalnym koniecznym stanie się podjęcie badań nad modelami wychowania zawartymi w epistolografii nowotestamentalnej, przede wszystkim w Corpus Paulinum jako aktualnej odpowiedzi na współczesne problemy
i dylematy wychowania.

 

   W planach rozwoju katedry jest:

 

  • zatrudnienie nowych pracowników (osób z wykształceniem pedagogicznym oraz teologiczno-biblijnym);
  • udział w grantach i projektach wewnętrznych i zewnętrznych;
  • patronat i współpraca naukowa z wybranymi szkołami ponadgimnazjalnymi;
  • ścisła współpraca z Katedrą pedagogiki katolickiej oraz pozostałymi katedrami Instytutu Pedagogiki WZNoS;
  • współpracę z Dziełem Biblijnym im. Jana Pawła II Diecezji Sandomierskiej oraz innych polskich diecezji; oddziałem sandomierskim Polskiego Towarzystwa Teologicznego; ruchami i stowarzyszeniami katolickimi Diecezji Sandomierskiej np. Inicjatywą 21.38.

 

Autor: Rafał Olko
Ostatnia aktualizacja: 11.11.2011, godz. 10:46 - Rafał Podleśny