Katedra Pedagogiki Szkolnej i Zarządzania Oświatą Instytutu Pedagogiki WZPiNoS KUL w Stalowej Woli była partnerem merytorycznym konferencji zorganizowanej przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego we współpracy z Powiatem Tarnowskim oraz Samorządowym Centrum Edukacji w Tarnowie w dniu 11 marca 2016 r. w Tarnowie. Celem konferencji było zapoznanie samorządów z działaniami w zakresie tworzenia Centrów Usług Wspólnych. Dają one podstawę do uporządkowania procesów i działań wykonywanych przez samorządy, ponadto jest okazją do likwidacji nieefektywnych czynności na rzecz zastosowania jednolitego standardowego podejścia. W konferencji udział wzięli przedstawiciele samorządów z województwa małopolskiego i podkarpackiego

Spotkanie zostało otwarte przez Dyrektora NIST dr Iwonę Wieczorek i Starostę Tarnowskiego Romana Łucarza. Następnie głos zabrał Ryszard Grobelny – Prezydent Poznania w latach 1998-2014, wieloletni Prezes Związku Miast Polskich, który przedstawił przyczyny wprowadzenia centrów usług wspólnych, oraz omówił praktyczne aspekty korzystania z takiego rozwiązania. Ekspert Regionalnej Izby Obrachunkowej, Wojciech Lachiewicz, wskazał sposób w jaki należy wprowadzać CUW-y w jednostkach samorządu terytorialnego. Podczas konferencji nie zabrakło miejsca na pytania – prelegenci wyczerpująco wyjaśniali wątpliwości związane z tematem.

W trakcie konferencji p. dr Barbara Dagmara Niziołek, prof. oświaty, dyrektor Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie zaprezentowała doświadczenia Powiatu Tarnowskiego we wdrażaniu dobrych praktyk w doradztwie metodycznym, które mogą być początkiem tworzenia Centrów Usług Wspólnych.           Wymierne korzyści dla obu szczebli samorządów, to realizowanie zadań związanych z doradztwem metodycznym dla nauczycieli w sposób kompleksowy, spełniający ich zdiagnozowane potrzeby, oraz co jest również istotne – racjonalny i oszczędny finansowo.

Katedra Pedagogiki Szkolnej i Zarządzania Oświatą współpracuje z Samorządowym Centrum Edukacji w Tarnowie w zakresie badań dotyczących wdrażania doradztwa metodycznego dla nauczycieli, wspomagania szkół w doskonaleniu zawodowym nauczycieli oraz kwestiach dotyczących szeroko pojętego zarządzania oświatą.

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 22.04.2016, godz. 16:57 - Rafał Podleśny