Powstanie Katedry i działalność naukowo-dydaktyczna to zasługa dwóch naukowców: Profesora Jerzego Rebety, rozwijającego problematykę politologiczną oraz Śp. Ks. Profesora Joachima Kondzieli, inicjatora problematyki stosunków międzynarodowych KUL.

Katedra Politologii została utworzona decyzją Senatu Akademickiego KUL 30 czerwca 1993 r. na wniosek kierownika Sekcji Społecznej Wydziału Nauk Społecznych w wyniku zmiany nazwy Katedry Historii Myśli Społecznej i Politycznej powstałej w 1989 r. na tym Wydziale. Katedra Politologii funkcjonuje w ramach Instytutu Socjologii Wydziału Nauk Społecznych. Katedrą do 2007 roku kierował dr hab. Jerzy Rebeta,  prof. KUL, obecnie profesor emerytowany. 

Od 1 listopada 2008 r. Kierownikiem Katedry jest dr hab. Andrzej Podraza.

 

Autor: Wojciech Gizicki
Ostatnia aktualizacja: 16.12.2008, godz. 09:09 - Wojciech Gizicki