Strona archiwalna (2010-2019)

 

Katedra powstała w roku 2010. Podstawowy obszar badawczy i dydaktyczny aktywności pracowników Katedry ujęty został w nazwie Katedry i  obejmował problematykę regulacji prawnej technologii informacyjnych  i komunikacyjnych.

 

Funkcję kierownika katedry pełnił dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL.

 

Od 1 października 2019 r. działalność prowadzona w Katedrze Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych oraz w Centrum Informatyki Prawniczej jest kontynuowana w nowej jednostce organizacyjnej Centrum Prawa Technologii Informacyjnych i Ochrony Danych.

 

Główne kierunki badań naukowych w Katedrze Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych:

  • Prawo ochrony danych osobowych
  • Prawna regulacja technologii informacyjnych 
  • Prawne aspekty komunikacji elektronicznej
  • Informacja w administracji publicznej - prawne aspekty gromadzenia, wykorzystywania, udostępniania i ochrony

Konferencje zorganizowane w Katedrze Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych:

 

 

Katedra Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych

Autor: dr hab. Paweł Fajgielski
Ostatnia aktualizacja: 20.11.2019, godz. 10:14 - Paweł Fajgielski