Katedra powstała w roku 2010. Podstawowy obszar badawczy i dydaktyczny aktywności pracowników Katedry ujęty został w nazwie Katedry i  obejmuje problematykę regulacji prawnej technologii informacyjnych  i komunikacyjnych.

 

Główne kierunki badań naukowych:

  • Prawo ochrony danych osobowych
  • Prawna regulacja technologii informacyjnych 
  • Prawne aspekty komunikacji elektronicznej
  • Informacja w administracji publicznej - prawne aspekty gromadzenia, wykorzystywania, udostępniania i ochrony

Zorganizowane konferencje:

 

Ponadto młodsi pracownicy naukowi Katedry kontynuują badania podjęte w ramach poprzedniej jednostki organizacyjnej dotyczące prawa wykroczeń i postępowań dyscyplinarnych.

 

Katedra Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych

Autor: dr hab. Paweł Fajgielski
Ostatnia aktualizacja: 18.05.2017, godz. 16:58 - Marta Ordon