Pracownicy Katedry podejmują zespołowo zagadnienia badawcze w obszarze prawa Unii Europejskiej.

 

Indywidualne badania naukowe pracowników Katedry prowadzone są w następujących obszarach tematycznych:

- dr Edyta Krzysztofik - znaczenie wymogów imperatywnych w realizacji swobód unijnych, zasada równości w finansowaniu wspólnej polityki rolnej, wpływ orzecznictwa TSUE na realizację celów UE;

- dr hab. Anna Kosińska - prawo migracyjne, prawa podstawowe w UE, polityka kulturalna;

- dr Anna Szachoń-Pszenny - strefa Schengen, bezpieczeństwo wewnętrzne UE, prawo celne;

- dr Agnieszka Parol - przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE;,agencje zdecentralizowane UE, strefa Schengen;

- mgr Katarzyna Woch - przedsiębiorczość, fundusze unijne;

 

Katedra Prawa Unii Europejskiej współpracuje z różnymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

 

Zorganizowane konferencje od roku akademickiego 2015/16:

8-10 czerwca 2016 - Prawne aspekty współpracy samorządu i gospodarki wobec współczesnych przemian w prawie Unii Europejskiej

 

8 kwietnia 2016 - Prawne aspekty polityki migracyjnej Unii Europejskiej a bezpieczeństwo wewnętrzne państw członkowskich

 

21-22 stycznia 2016 - Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki

 

27 października 2015 - Studium porównawcze trzech fal polskiej emigracji: po II wojnie światowej, okresu solidarnościowego i po akcesji do Unii Europejskiej

Zob. także zorganizowane konferencje i wykłady gościnne w latach poprzednich...

 

Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 25.03.2019, godz. 08:56 - Agnieszka Parol