Główne kierunki badań i działalność naukowa:

  • System prawa ochrony środowiska, jego rozwój i znaczenie we współczesnym świecie

  • Harmonizacja polskiego prawa ochrony środowiska z prawem Unii Europejskiej

  • Ewolucja instrumentów prawno-finansowych w ochronie środowiska

  • Rozwój koncepcji podatków ekologicznych

  • Formalno-prawne aspekty ryzyka środowiskowego inwestycji strategicznych

  • System ocen oddziaływania na środowisko jako instrument prewencyjnej ochrony środowiska

  • Organizacja służb ochrony środowiska

  • Środowiskowe aspekty inwestycji w branży energetycznej i paliwowej

 

Katedra Prawa Zarządzania Środowiskiem we współpracy z Katedrą Ochrony Środowiska  KUL w latach 2006-2007 uczestniczyła w projekcie Współpraca Uniwersytetów wspierająca rozwój regionów – lubelskiego i lwowskiego, program sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina, INTERREG IIIA/TACIS CBC. Program objął organizację 3 konferencji naukowych, wydanie dwóch monografii oraz aktywizację współpracy miedzy ośrodkiem lubelskim (KUL) a Uniwersytetem in. Iwana Franki w Lwowie.

 

Katedra zorganizowała ponadto 10 konferencji naukowych. Do najważniejszach zalicza się:

III 

 

 

Autor: Jacek Trzewik
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2014, godz. 16:36 - Jacek Trzewik