Kierunki prac naukowych realizowanych w Katedrze obejmują między innymi zagadnienia takie, jak:

  • realizacja celów,
  • zasoby osobiste i kompetencje osobowe,
  • norma psychologiczna, psychologiczne wymiary adekwatnego funkcjonowania,
  • uniwersalne kulturowo cechy osobowości,
  • jakościowa analiza struktury osobowego doświadczenia zdarzeń życiowych,
  • personalistyczne podejście w psychologii charakteru,
  • psychologia nabywania/użytkowania marek produktów i usług,
  • pomiar psychologiczny.

Przy Katedrze działają trzy laboratoria:

 

SPP Lab

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Autor: Andrzej Januszewski
Ostatnia aktualizacja: 07.03.2018, godz. 20:45 - Mariola Łaguna