Katedra Retoryki

 

 

Katedra Retoryki została powołana do istnienia dnia 15 czerwca 2016 roku. W jej ramach są podejmowane badania z zakresu retoryki w kulturze. Obszar ten we współczesnych badaniach retorycznych wymaga odkrycia na nowo swojego bogactwa kontekstów i kodów w kulturze. Komunikacja retoryczna w tym obszarze została mocno wzbogacona przez środki audiowizualne. Jednak zarówno formy argumentacji, jak i toposy występujące w kulturze wciąż korzystają z bogatej tradycji sięgającej aż do starożytności greckiej, gdzie retoryka się narodziła. To połączenie wątków dawnych i współczesnych komunikacji retorycznej jest głównym polem badawczym Katedry. W tym kontekście zostanie także podjęta analiza antropologicznych uwarunkowań komunikacji retorycznej, ze szczególnym uwzględnieniem zachodzenia procesów perswazyjnych w strukturze intelektualno-wolitywnej człowieku. Zagadnienie to dotyka problematyki wiarygodności oraz antropologicznych mechanizmów przekonywania, odwołujących się do ludzkiego działania moralnego, a także do problematyki bezpieczeństwa człowieka w komunikacji retorycznej.

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 28.10.2019, godz. 08:17 - Andrzej Zykubek