W Centrum Kultury i Promocji Gminy Pleśna odbyła się 6 listopada konferencja „Ślady wielkiej wojny w krajobrazie powiatu tarnowskiego. Legiony – cmentarze wojenne – dziedzictwo”. Współorganizatorami konferencji byli starosta tarnowski Roman Łucarz oraz Józef Knapik, wójt Pleśnej. Konferencja odbywa się we współpracy z tarnowskim oddziałem Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Katedrą Pedagogiki Szkolnej i Zarządzania Oświatą Instytutu Pedagogiki KUL w Stalowej Woli. Honorowy patronat objął Stanisław Sorys, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

„To właśnie historia winna być czynnikiem łączącym i scalającym naród oraz spoiwem tworzenia nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego. I w tym kierunku zmierza nasza refleksja, którą chcemy zaproponować poprzez zaproszenie na konferencję” – mówił wójt Józef Knapik.

Tematyka wykładów zaprezentowanych przez zaproszonych prelegentów dotyczyła m.in. takich zagadnień jak: refleksja wokół legendy Legionów Polskich; powstanie cmentarzy wielkiej wojny w Galicji Zachodniej, ich symbolika i znaczenie kulturowe; dziedzictwo pierwszej wojny światowej oraz bitwa pod Łowczówkiem.

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 07.11.2015, godz. 11:30 - Rafał Podleśny