Kierownik: prof. dr hab. Pavel Urbanovich, prof. zw.

 

Pracownicy:

dr Marcin Płonkowski, adiunkt
dr Michał Dolecki, adiunkt

 

Katedra Systemów Operacyjnych i Sieciowych powstała w 2003 roku.

Siedziba Katedry znajduje się w budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu przy ul. Konstantynów 1H, w pokoju nr 309.


Katedra prowadzi badania naukowe w zakresie: ochrony informacji, sieci neuronowych oraz data miningu. Szczególnym obszarem zainteresowań pracowników Katedry jest neurokryptografia, z której obronione zostały dwa doktoraty:

 • Modele kryptograficzne wykorzystujące technologie sztucznych sieci neuronowych oraz kolejne rozszerzenia ciała liczb rzeczywistych, Marcin Płonkowski (2010)
 • Klasyfikacja czasu synchronizacji sieci Tree Parity Machine używanych do uzgadniania kluczy kryptograficznych, Michał Dolecki (2014)

Na podstawie wyników prowadzonych badań powstały następujące publikacje oraz podręczniki akademickie:

 • M. Płonkowski, P. Urbanowicz, Использование нейронных сетей в криптографии, Известия Беларусской Инженерной Академии, Mińsk 2004.
 • M. Płonkowski, Training neural network for pattern recognition, Труды БГТУ, Серия Математика, Физика, Информатика, Mińsk 2004.
 • A. Białecki, Advanced access to multidimensional data. Informatyka teoretyczna i stosowana nr 5, 2003.
 • P. Urbanowicz, Ochrona Informacji w sieciach komputerowych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004.
 • W. Kolesmikow, P. Urbanowich, I. Zharski, Computing models in industrial ecology, Mińsk 2004.

 

Zajęcia dydaktyczne realizowane przez pracowników Katedry dotyczą następujących obszarów:

 • bazy danych i hurtownie danych,
 • ochrona danych i ochrona informacji w sieciach komputerowych,
 • sieci komputerowe,
 • modelowanie systemów informacyjnych, inżynieria oprogramowania i laboratoria programowania,
 • sztuczna inteligencja,
 • data mining i statystyka matematyczna,
 • architektura komputerów,

Pracownicy prowadzą również seminaria i pracownie magisterskie oraz licencjackie.

 

W kolejnych latach naukowe zainteresowania Katedry będą pogłębiały przedstawioną tematykę naukowo-dydaktyczną wraz ze wzbogacaniem jej o nowe obszary.

 

 

Najważniejsze publikacje

 

 

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2018, godz. 19:25 - Anna Położyńska