likwidacja z dniem 30 września 2019 r.

 

 

 

 

Katedra Teorii Kultury i Sztuki została utworzona w roku 2008. Kierowali nią kolejno: prof. dr. hab. Henryk Kiereś, dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska, prof. KUL, od roku 2011 dr hab. Ryszard Zajączkowski. Na stanowiskach adiunktów zatrudnieni są dr hab. Anna Kawalec, dr Małgorzata Żak-Kulesza i o. dr Cyprian Moryc OFM.

 

W Katedrze prowadzone są badania w zakresie czynności kulturotwórczych z perspektywy diachronicznej i systematycznej. Studia obejmują zarówno płaszczyznę faktów kulturowych, jak też wymiar metaprzedmiotowy - teorię kultury i sztuki w relacji do innych nauk o kulturze. Zagadnienie kultury ujmowane jest w aspekcie socjologicznym, historycznym, filozoficznym, psychologicznym, estetycznym. Zwornikiem badań jest refleksja nad osobą ludzką jako świadomym, wolnym i odpowiedzialnym twórcą, a zarazem odbiorcą kultury. Główne kierunki poszukiwań naukowych to kulturowy wymiar twórczości literackiej, działania performatywne w kontekście sztuki i współczesnych teorii kulturowych, relacja między kulturą a cywilizacją, sztuki wizualne, komunikacja międzykulturowa i etnografia.

 

Przejawami aktywności naukowej są publikacje, jak również konferencje i seminaria z udziałem gości z wielu ośrodków naukowych i ze środowisk artystycznych. Istotnym wymiarem działalności pracowników Katedry jest też ich uczestnictwo wraz ze studentami w wybranych wydarzeniach o charakterze kulturalnym. Studia i zajęcia warsztatowe uwzględniają sytuację polskiego odbiorcy kultury w zmieniających się warunkach oraz specyfikę aktualnych potrzeb społecznych.

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 03.10.2019, godz. 05:44 - Andrzej Zykubek