pracownicy             Od lewej stoją: dr hab. Rafał Sura, dr hab. Jan Izdebski (Kierownik Katedry), dr Piotr Zacharczuk

 

 

Katedra powstała z dniem 1 października 2015 r. Jej organizatorem i pierwszym kierownikiem został dr hab. Jan Mariusz Izdebski. Pracownikami Katedry są: ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski, dr hab. Rafał Sura prof KUL i dr Piotr Zacharczuk.

 

Pracownicy Katedry pełnią liczne funkcje państwowe i kościelne, z powodzeniem łącząc pracę naukowo-dydaktyczną z praktyką.

 

Dr hab. Jan Mariusz Izdebski pełni funkcję sędziego Sądu Giełdowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w latach 2015-2016 był członkiem Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Ponadto jest ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej w obszarze nauk społecznych w zakresie nauk społecznych i prawnych oraz radcą prawnym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.

Ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski jest członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej - Zespołu nauk społecznych w zakresie nauk społecznych i prawnych.  Ponadto ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski jest członkiem Diecezjalnej Rady ds. Ekonomicznych w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, adwokatem sądu biskupiego, wykładowcą prawa wyznaniowego w Wyższym Seminarium Duchownym, członkiem Komitetu Sterującego w ramach sieci naukowej „Polska sieć naukowa - Badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz realizacji zrównoważonego rozwoju” oraz członkiem Zespołu Badawczego Centrum Badań ADR – „Prawo i Gospodarka”.

Dr hab. Rafał Sura prof. KUL jest członkiem Rady Polityki Pieniężnej oraz był sędzią Trybunału Stanu kadencji 2015-2016. Ponadto dr hab. Rafał Sura jest radcą prawnym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie. 

Dr hab. Piotr Zacharczuk jest radcą prawnym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W 2006 r. dr Piotr Zacharczuk pełnił funkcję Członka Zarządu Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S. A. Ponadto dr Piotr Zacharczuk jest członkiem Zespołu Badawczego Centrum Badań ADR – „Prawo i Gospodarka”.

 

               Badania naukowe i perspektywy badawcze

 

Pracownicy Katedry kontynuują badania naukowe dotyczące prawnych uwarunkowań działania administracji publicznej i problematyki zarządzania publicznego rozpoczęte przed powstaniem Katedry.

Katedra Zarządzania Publicznego i Prawa Administracyjnego ma w planach projekty badawcze, granty i konferencje naukowe obejmujące swą tematyką zagadnienia z zakresu materialnego prawa administracyjnego, w szczególności obejmujące problematykę administracyjnoprawnego statusu osób z dysfunkcjami słuchu i mowy, zarządzania instytucjami publicznymi oraz związane ze statusem prawnym zawodów regulowanych.

Badania naukowe realizowane przez pracowników Katedry dotyczą istotnych zagadnień związanych z szeroko rozumianą dyscypliną prawa administracyjnego i zagadnieniami organizacji i zarządzania w administracji publicznej. W szczególności badania naukowe dotyczą stref specjalnych w regulacjach prawa administracyjnego, zarządzania instytucjami publicznymi oraz problematyki ochrony dóbr kultury.

 

                Współpraca z innymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą

 

 Współpraca międzynarodowa Instytutu Administracji, w tym i Katedry opiera się przede wszystkim na kooperacji dydaktycznej w ramach programu Erasmus. Wymiana studentów oraz wyjazdy pracowników naukowych dotyczyły m.in. następujących uniwersytetów: Uniwersytet  w Joensuu (Finlandia), Uniwersytet Orleański (Francja), Radboud University Nijmegen (Holandia), University of Ljublijana (Słowenia), Universidad Cardenal Herrera - CEU (Hiszpania), Anadolu University (Turcja). Ponadto Instytut Administracji współpracuje z The London School Of Economics and Political Science, Lwowskim Uniwersytetem Narodowym im. Iwana Franki  we Lwowie (Ukraina), Międzyregionalną Akademią Zarządzania Personelem im. Wacława Lipińskiego w Łucku (Ukraina), Akademią Ostrogską w Ostrogu (Ukraina) oraz Wołyńską Prawosławną Akademią Teologiczną w Łucku (Ukraina) i Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku (Ukraina).

 

                  Osiągnięcia

 

           Pośród osiągnięć każdego z pracowników na uwagę zasługują przyznane medale, nagrody i wyróżnienia. Dr hab. Jan Izdebski i ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski otrzymali Brązowy Krzyż Zasługi za Długoletnią Służbę.

 

                    Staże zagraniczne, stypendia, projekty


              W 2009 r. dr hab. Rafał Sura był laureatem stypendium Towarzystwa Przyjaciół KUL w Londynie. Ponadto od 2015 dr hab. Rafał Sura jest pracownikiem Wydziału Prawa Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku.

                    Konferencje

 

   Katedra Zarządzania Publicznego i Prawa Administracyjnego ma w planach konferencje naukowe dotyczące administracyjnoprawnego statusu osób z dysfunkcjami słuchu i mowy, zarządzania instytucjami publicznymi oraz związane ze statusem prawnym zawodów regulowanych.

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2018, godz. 13:55 - Jan Izdebski