Katedra Życia Społecznego Rodziny KUL

Katedra Życia Społecznego Rodziny podejmuje badania z zakresu socjologii rodziny, polityki społecznej państwa na rzecz rodziny oraz praw rodziny w życiu społecznym, narodowym, państwowym, europejskim i globalnym. Studia te są prowadzone w szczegółowych obszarach:

 • Rodzina naturalną wspólnotą osób i środowiskiem poszanowania praw ludzkich;
 • Recepcja i aplikacja nauczania Pawła VI, Jana Pawła II i Benedykta XVI w obszarze ochrony praw rodziny;
 • Rodzina dobrem i wartością dla jednostki i społeczeństwa;
 • Zaangażowanie rodziny w życiu społecznym;
 • Rodzina - Naród - Państwo;
 • Miejsce i znaczenie rodziny w społeczności lokalnej, narodowej, państwowej, europejskiej i globalnej;
 • Praca socjalna na rzecz rodziny;
 • System wsparcia społecznego rodziny;
 • Społeczno-kulturowe uwarunkowania współczesnej rodziny;
 • Rola współczesnych środków audiowizualnych i komunikacji społecznej w kreowaniu rodziny jako communio personarum.
 • Ekonomia społeczna; 12. moralność życia społecznego.


Kierunki zainteresowań pracowników Katedry wpisują się w szeroko pojętą problematykę rodziny w perspektywie społecznej w skali mikro i makro. Pracownicy Katedry projektują i realizują liczne badania dotyczące życia społecznego, w którego centrum zawsze stoi rodzina i człowiek. Ponadto zarówno samodzielnie jak i wraz ze studentami podejmują praktyczne działania i inicjatywy na rzecz rodziny i społeczeństwa. Katedra Życia Społecznego Rodziny organizuje Konferencje, Sympozja Naukowe i czynnie uczestniczy w życiu naukowo-dydaktycznym Naszego Uniwersytetu.


Katedra Życia Społecznego Rodziny w swojej działalności utożsamia się z mottem Instytutu i słowami Ojca Świętego Jana Pawła II: „Oby rodzina była w centrum każdego planu społecznego i politycznego”.

 

Katedra Życia Społecznego Rodziny KUL

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 13.09.2016, godz. 14:35 - Leszek Wojtowicz