Jak należy poprawnie wymawiać i zapisywać imię pierwszej żony Proroka - Khadija czy Chadidża?

 

Obie formy zapisu są poprawne.
Khadija to imię arabskie zapisane w transkrypcji angielskiej, stosowanej dosyć powszechnie. Niestety, coraz częściej takiej transkrypcji używa się w języku polskim.

Chadidża to fonetyczny zapis tego imienia w polszczyźnie (transkrypcja formy Khadija).

Stosowanie drugiej formy imienia - Chadidża jest w języku polskim lepsze, gdyż ułatwia poprawne wymawianie arabizmu (wymawiamy to imię tak, jak piszemy). Tę formę znajdziemy np. w Encyklopedii PWN oraz w Słowniku mitów i tradycji kultury W. Kopalińskiego.

 

 

 

Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 18.12.2010, godz. 15:27 - Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn