Prof. dr hab. Stanisław Wójcik, prof. zwyczajny

W latach 1971-1975 asystent w Instytucie Nauk Społeczno-Politycznych AR w Lublinie. W latach 1976-1997 adiunkt w Międzyuczelnianym Instytucie Nauk Politycznych UMCS. W 1981 r. zdobył tytuł doktora nauk politycznych. Od 1997 r. dr hab. nauk politycznych, prof. KUL. Od 1999 r. Kierownik Katedry Samorządu Terytorialnego i Polityki Lokalnej. Od 1999 r. Dyrektor Insytutu Socjologii Kul. Od 2004 r. profesor zwyczajny. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Autor 8 książek i kilkudziesięciu artykułów w monografiach i czasopismach naukowych, autor kilkudziesięciu haseł encyklopedycznych. Laureat swóch Nagród Rektorskich (II i III stopnia), Medalu KEN, Medalu W. Grabskiego.

Godziny przyjęć interesantów: poniedziałki, 14.00-15.00.
Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 05.05.2008, godz. 09:26 - Magdalena Waniewska-Bobin