Kierownik Katedry Politologii KUL

dr hab. Andrzej Podraza
Godziny przyjmowania interesantów: środa, 09.30-10.15, C-347

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 13.03.2009, godz. 13:57 - Wojciech Gizicki