Dr hab. Mariusz Zemło


Doktorat: 1994, KUL, Nowa socjologia edukacji Michaela Younga
Habilitacja: 2004, Socjologia wiedzy w tradycji interakcyjno-fenomenologicznej, specjalność: socjologia – socjologia wiedzy


Współorganizator konferencji naukowych z cyklu "Studia nad wiedzą" oraz współredaktor serii wydawniczej pod tym samym tytułem

Współorganizator międzynarodowych konferencji naukowych z cyklu "Małe miasta" oraz współredaktor serii wydawniczej pod tym samym tytułem

 

Współpracuje z:

  • Narodowym Instytutem Dziedzictwa w Białymstoku
  • Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie
  • Biblioteką Uniwersytecką w Wilnie
  • Książnicą Podlaską
  • Instytutem Pamięci Narodowej
  • Pracownią Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji w Białymstoku
Autor: Magdalena Waniewska-Bobin
Ostatnia aktualizacja: 14.02.2016, godz. 21:11 - Marek Maj