• Badania z zakresu metafizyki ogólnej koncentrujące się wokół metody metafizyki realistycznej, systemu metafizyki, zagadnienia substancji i natury, transcendentaliów, celowości, filozoficznej teorii stworzenia ex nihilo, teorii partycypacji, koncepcji natury duszy ludzkiej (Andrzej Maryniarczyk);
 • Teoria aktu i możności, metafizyczna struktura bytu, zagadnienie prawdy bytu, metafizyczne podstawy prawa naturalnego, metafizyczne podstawy ludzkiego poznania, metafizyka kultury, metafizyka bytu ludzkiego, metafizyka relacji bytowych, transcendentalia, metodologia metafizyki realistycznej (Tomasz Duma)
 • Filozoficzna teoria stworzenia ex nihilo, problem idei w ujęciu św. Tomasza z Akwinu, metafizyka ludzkiego poznania, problem wszechmocy Boga (Paulina Sulenta);
 • Koncepcja metafizyki realistycznej w ujęciu Josefa Owensa (Wojciech Juszkiewicz);
 • Commesuratio animae ad hoc corupus w ujęciu św. Tomasza z Akwin (Beata Grudzień);
 • Zagadnienie zmysłów wewnętrznych i ich rola ludzkim poznaniu według św. Tomasza z Akwinu (Maciej Grudzień);
 •  Problem płciowości człowieka w ujęciu Judith Butler i Karola Wojtyły. Studium z antropologii filozoficznej. Analiza porównawcza (Kamila Kasperuk);
 • Koncepcja sądów egzystencjalnych i ich rola w poznaniu metafizycznym (Natalia Kunat);
 • Spór o rozumienie natury ludzkiej w ujęciu Mieczysława Aleberta Krąpca i Stevena Pinkera. Analiza porównawcza. Studium z antropologii filozoficznej (Kamilla Krupińska);
 • Problem istnienia duszy ludzkiej. Analiza argumentów metafizyczno-antropologicznych u wybranych współczesnych filozofów tomistycznych (Hubert Majewski);
 • Rola partycypacji w wyjaśnianiu relacji świat-Bóg (Piotr Stoll);
 • Problem neutralnego punktu wyjścia w filozofii bytu (Kacper Sakowicz);
 • Problem podstaw Karola Wojtyły koncepcji osoby (Małgorzata Jałolcho-Palicka);
 • Podstawy transcendencji osoby w ujęciu Mieczysława A. Krąpca (Michael Konye, Nigeria);
 • Mieczysława A. Krąpca koncepcja filozofii jako paradygmat filozofii realistycznej (Kingsley Ekeocha, Niegeria);
 • Istnienie i czas w metafizyce realistycznej (Bruno Sadok);
 • Koncepcja dobra wspólnego w ujęciu Mieczysława A. Krąpca (Gabriel Ragan, Słowacja);
 • Josefa Piepera koncepcja filozofii realistycznej (Robert Puzia);
 • Koncepcja osoby w ujęciu Mieczysława A. Krąpca  (Lambert Nwauzor, Nigeraia);
 • Podstawy filozoficznej teorii creatio ex nihilo (Particius Neonnub, Indonezja);
 • Problem podmiotowości ludzkiej osoby według Karola Wojtyły (Alex Lesomar, Indonezja);
 • Uczestnictwo jako zasada ludzkiej wspólnoty według Karola Wojtyły (Brian Panasiak);
 • Współczesne interpretacje Arystotelesowskiej koncepcji natury (Christopher Caruana, Malta).

 

 

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2019, godz. 05:22 - Andrzej Zykubek