W dniu 23 XI 2015 r. gościliśmy uczniów szkół średnich objętych patronatem Instytutu Historii KUL. W spotkaniu uczestniczyła także Pani Prorektor naszej Uczelni, dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska, prof. KUL. Głównym punktem wizyty był wykład poświęcony sytuacji geopolitycznej w Syrii, wygłoszony przez dr. hab. Macieja Münnicha, prof. KUL.

 

 

GALERIA

Autor: Marcin Baranowski
Ostatnia aktualizacja: 05.01.2016, godz. 10:59 - Marcin Baranowski