Klub Promocji Talentów funkcjonuje przy Katedrze Dydaktyki i Edukacji Szkolnej. Opiekunem naukowym jest dr hab. Krystyna Chałas, prof. KUL. Celem Klubu jest „wykrywanie” i wspomaganie rozwoju dzieci uzdolnionych z terenów wiejskich, otaczając ich wszechstronną opieką. Działalność Klubu prowadzona jest przez studentów pedagogiki, jak również studentów innych kierunków oraz pracowników naukowych Uniwersytetu.W roku akademickim 2004/2005 uczestniczyło 25 dzieci, którymi opiekowało się 20 studentów. Głównymi formami pracy są: zajęcia dydaktyczne prowadzone dla uzdolnionej młodzieży oraz opieka indywidualna nad każdym członkiem Klubu. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są raz w miesiącu. Składają się z części prowadzonej przez uczniów-członków Klubu oraz przez studentów i pracowników naukowych. Tematyka zajęć jest wcześniej ustalana z członkami Klubu. Każdy student otacza indywidualną opieką 1-2 uczniów, utrzymując z nimi kontakty osobiste i w drodze korespondencyjnej. Wskazuje kierunek rozwoju, podaje literaturę pomocną w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień, dostarcza zadania i problemy do rozwiązania. Klub otacza również opieką rodziców uczniów, służąc radą oraz prowadząc zajęcia dydaktyczne wspierające wychowanie dziecka uzdolnionego. Każdy uczestnik Klubu na zakończenie roku szkolnego otrzymuje certyfikat uczestnika.
Autor: Iwona Szewczak
Ostatnia aktualizacja: 18.10.2007, godz. 20:55 - Justyna Tarkowska